Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 53

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
Ohjeistossa käytetyt
tunnukset
�.�
�okumentaatio
Piktogrammit yhdessä käsitteiden Vaara, Varoitus ja
Varo kanssa ovat varoitustekstejä, jotka viittaavat aina
käyttäjää uhkaavaan välittömään tai mahdolliseen
vaaraan.
Vaara!
Välittömästi uhkaava vaara, joka voi
johtaa vakavaan tapaturmaan tai jopa
hengenmenetykseen.
Varoitus!
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka
voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai jopa
hengenmenetykseen.
Varo!
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka
voi johtaa lievempään tapaturmaan tai
suurempiin aineellisiin vaurioihin.
!
Huomio – varoittaa tilanteista, joissa on olemassa
vaurioiden mahdollisuus, jolloin SDL 41x / SDL 42x, testattava
auto tai muu aineellinen omaisuus voi vioittua.
Varoittavien tunnusten ohella käytetään seuraavia
symboleja:
i
Info – Toimintasuosituksia ja muuta hyödyllistä tietoa.
Yksivaiheinen toimintakäsky – toimintaohje, joka
koostuu vain yhdestä vaiheesta.
? Välitulos – toimintavaiheen aikana päädytään aluksi
näkvyvään välitulokseen.
"
Lopputulos – toimintavaiheen päätteeksi saadaan
näkyvä lopputulos.
�.�
S�� ��� � S�� ���
Jätemateriaalin hävittäminen
Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden
liitäntäjohdot ja lisätarvikkeet sekä akut ja
paristot eivät kuulu talousjätteen joukkoon,
vaan ne on hävitettävä erikseen.
Robert Bosch GmbH
Ohjeistossa käytetyt tunnukset | S�� ��� � S�� ��� | 5�
2.
Ohjeita käyttäjälle
�.�
Tärkeitä suosituksia
Tärkeitä seikkoja, jotka liittyvät tekijänoikeuteen,
vastuuvelvollisuuteen ja takuuseen, kohderyhmään
sekä asiakasyrityksen velvollisuuksiin, löytyy erillisestä
ohjeistosta Tärkeitä suosituksia ja turvaohjeita koskien
Bosch Test Equipment-laitteita. Niihin on ehdottomasti
perehdyttävä ja niitä on noudatettava, ennen kuin
SDL 41x / SDL 42x otetaan käyttöön, liitetään ja käynnistetään.
�.�
Turvaohjeita
Kaikki turvaohjeet on koostettu erilliseen ohjeistoon
Tärkeitä suosituksia ja turvaohjeita koskien Bosch
Test Equipment-laitteita (Ohjeita käyttäjälle,
tilausnumero 1 691 696 920). Niihin on ehdottomasti
perehdyttävä ja niitä on noudatettava, ennen kuin
SDL 41x / SDL 42x otetaan käyttöön, liitetään ja käynnistetään.
�.�
Sovellettavat dokumentit
Kaikki asiakirjat sarjan BSA 43xx / SDL 43xx:
�okumentti
Ohjeita käyttäjälle
Tuoteseloste
R Jarrudynamometri
BSA 43xx
R Keskeyttäminen testaaja
SDL 43x
R Aurauksen mittalevy
SDL 410
R IR-kaukosäätimen
Käyttöohje
R varust. analoginäyttö
R varust. PC
Säätökirja de / en
Lyhytohje de / en
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
Suunnittelumappi
R BSA 43xx stand alone
(ei BSA 436x)
R BSA 436x stand alone
R SDL 43x stand alone
R Testlane SDL 43xx
EU-vaatimusten-
mukaisuusvakuutus
R BSA 43xx
R SDL 43xx
�.�
Konfigurointi (kokoonpano)
!
Kaikki vaaditut kokoonpanoasetukset sekä
tunnistimien kalibroinnin saa tehdä vain valmistajan
tekninen palvelu.
Tilausnumero
1 691 696 900
1 691 606 210
1 691 626 210
1 691 636 210
1 691 696 215
1 691 696 010
1 691 706 010
1 691 696 600 / 1 691 696 601
1 691 606 400 / 1 691 606 401
1 691 696 400 / 1 691 696 401
1 691 606 300 / 1 691 606 301
1 691 606 350 / 1 691 606 351
- / -
1 691 696 300 / 1 691 696 301
1 689 974 326
1 698 974 328
|
1 691 636 210
2010-09-17
fi

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425