Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 60

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
da
60 | S�� ��� � S�� ��� | Produktbeskrivelse
3.
Produktbeskrivelse
�.�
Formålsbestemt anvendelse
Advarsel mod ting- og personskader!
SDL 41x / SDL 42x's driftssikkerhed er ikke sik-
ret, hvis den ikke anvendes til det tiltænkte
formål.
SDL 41x / SDL 42x må kun anvendes til det
tiltænkte formål.
Foretag ingen egenmægtige ombygninger
eller modifikationer på SDL 41x / SDL 42x.
SDL 41x / SDL 42x er ekstraudstyr til bremseprøvestande-
ne i serien BSA 43xx (til lastbiler). SDL 41x / SDL 42x må
udelukkende anvendes til kontrol af toe-in eller toe-out
på firehjulede køretøjer.
Formålsbestemt anvendelse omfatter også:
R
At alle dokumenter, som hører til SDL 41x / SDL 42x,
læses og følges.
R
De tekniske data for SDL 41x / SDL 42x og alle tilhø-
rende komponenter skal overholdes.
R
Ved alt arbejde skal sikkerhedshenvisningerne følges.
R
SDL 41x / SDL 42x skal betjenes korrekt.
R
Sørg for en korrekt arbejdsmåde ved alle bremse-
tests.
R
Vedligeholdelsesarbejde skal udføres rettidigt.
Enhver anvendelse, der går videre end disse oplysnin-
ger, gælder som ikke formålsbestemt og kan medføre al-
�.�
Oversigt over udførelser
Udførelse
SDL 410
SDL 415
SDL 425
Tab. 1:
Udførelser SDL 41x / SDL 42x
|
1 691 636 210
2010-09-17
x
x
-
-
x
-
x
-
x
-
x
x
�.�
�everingsomfang
SDL 41x / SDL 42x's leveringsomfang indeholder følgende
komponenter:
R
Sportestplade SDL 410 inkl. monteringssæt
R
Alt efter udførelse:
$
Præcisionspotentiometer inkl. kabel
$
Sensor (DMS-målesystem) inkl. kabel
$
Sporudligningsplade inkl. monteringssæt
�.�
Tilbehør
Følgende komponenter kan fås som tilbehør til
SDL 41x / SDL 42x:
Komponent
Monteringsramme
(sportestplade)
�.5
S�� ��� � S�� ���
Fig. 1:
Sportestplade SDL 410
Fig. 2:
Sportestplade SDL 410 med sporudligningsplade
og monteringsramme
1 Sportestplade SDL 410
2 Sporudligningsplade
3 Monteringsramme
SDL 41x / SDL 42x er en stålplade, som kan forskydes til
siden.
Et præcisionspotentiometer eller en sensor (DMS-måle-
system) måler sportestpladens bevægelse til siden.
Sporudligningspladen er beregnet til at kompensere
uønskede mekaniske spændinger på chassiset inden
spormålingen. På den måde bliver spormålingen mere
reproducerbar.
Bestillingsnummer
1 691 632 000
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425