Download Print this page

Omgevingscondities; Sporing Testplaat - Bosch SDL 41 Series Product Description

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7.
Technische gegevens
7.�

Omgevingscondities

Omgevingscondities:
Omschrijving
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
relatieve luchtvochtigheid
(geen condensvorming)
7.�

Sporing testplaat

Basisgegevens:
Omschrijving
Afmetingen (l x b x h)
R Sporing testplaat
R Sporing testplaat met com-
pensatie plaat
Gewicht ca.
R Sporing testplaat
R Sporing testplaat met com-
pensatie plaat
Beschermingsklasse
(overeenkomstig DIN 40 050)
Toegelaten max. overrijdbelas-
ting per as
Toegelaten test- aslast per as
Meetsysteem:
Omschrijving
Meetsysteem
Meetbereik
Robert Bosch GmbH
Waarde
-10...+50 °C
-10...+50 °C
< 85 %
Waarde
750 x 440 x 47 mm
1100 x 440 x 47 mm
30 kg
45 kg
IP 54
4000 kg
2000 kg
Waarde
Precisiepotentiometer of sen-
sor (spanningsmeter)
+/- 20 mm/m
Technische gegevens | S�� ��� � S�� ��� | �5
S�� ��� � S�� ��� | �5
| �5
nl
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425