Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 56

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
fi
56 | S�� ��� � S�� ��� | Käyttöturvallisuuden tarkastaminen
5.
Käyttöturvallisuuden
tarkastaminen
5.�
Tarkastusvälit
Komponentti
Silmämääräinen tarkastus
Turvatekninen tarkastus
Tyyppihyväksyntätarkastus (vain Saksa)
5.�
Silmämääräinen tarkastus
Aina käynnistysvaiheessa on tehtävä silmämääräinen
tarkastus.
i
Yhdysrakenteinen elektroniikka tarkastaa
turvatekniset toiminnot automaattisesti jokaisen
käynnistyskerran yhteydessä.
5.�
Turvatekniset tarkastukset
Saksassa vaaditut turvatekniset tarkastukset
Ylläpitäjän on tarkastettava laitejärjestelmän
turvatekniset laitteet vähintään kerran vuodessa
(vrt. BGV A1, §39 kohdat 1 ja 3).
Turvatekniset tarkastukset muissa maissa
Ylläpitäjän tulisi tarkastaa laitejärjestelmän
turvatekniset laitteet vähintään kerran vuodessa.
Maakohtaisia lakisääteisiä määräyksiä on
ehdottomasti noudatettava.
5.�
Tyyppihyväksyntätarkastus
(vain Saksa)
Tämä tarkastus on tilattava viralliselta, valtuutetulta
asiantuntijalta.
R
Ennen ensimmäistä käyntiinajokertaa valtuutetulta
valmistajan teknisen palvelun edustajalta.
R
2 vuoden välein (seurannaistarkastukset).
R
Aina SDL 41x / SDL 42x -laitteeseen tehtyjen korjausten
päätteeksi tai sen jälkeen, jos mittauksen kannalta
oleellisia komponenttiryhmiä on jouduttu uusimaan
(4 viikon sisällä).
!
Seuraavan tyyppihyväksyntätarkastuksen päivämäärä
on merkittävä näkyvään paikkaan SDL 41x / SDL 42x-laitteelle.
|
1 691 636 210
2010-09-17
6.
Laitteiden alasajo
6.�
Väliaikainen käytöstä poisto
Ennen pitempää seisokkia:
Varmista SDL 41x / SDL 42x puukiiloin, jottei se pääse
siirtymään.
6.�
Muutto
Jos SDL 41x / SDL 42x luovutetaan toisten käyttöön, on kaikki
x
toimitukseen kuuluvat dokumentit annettava mukaan.
x
SDL 41x / SDL 42x on pakattava kuljetuksen ajaksi
x
alkuperäispakkaukseen tai muuhun pakkaukseen,
joka vastaa alkuperäistä.
Ensimmäiseen käyttöönottokertaan liittyvät
suositukset on otettava huomioon.
Sähköliitännät kytketään irti.
6.�
Osien hävittäminen ja romuttaminen
6.�.�
Vesiä vaarantavat aineet
!
Öljyt ja rasvat sekä öljy- ja rasvapitoinen jäte (esim.
suodattimet) lasketaan vesiä vaarantaviin aineisiin!
1. Vesiä vaarantavia aineita ei saa päästää viemäriin.
2. Tällaiset aineet on hävitettävä voimassa olevia
määräyksiä noudattaen.
6.�.�
S�� ��� � S�� ��� ja lisävarusteet
SDL 41x / SDL 42x puretaan, materiaalit lajitellaan ja ne
hävitetään / kierrätetään voimassa olevia määräyksiä
noudattaen.
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425