Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 71

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
Použité symboly
�.�
�okumentace
Piktogramy ve spojení se signálními slovy Nebezpečí,
Výstraha a Pozor jsou výstražné pokyny a upozorňují na
bezprostřední nebo možné nebezpečí pro uživatele.
Nebezpečí!
Bezprostředně hrozící nebezpečí, které by
mohlo vést k závažným nebo smrtelným
zraněním.
Výstraha!
Možná nebezpečná situace, která by mohla
vést k závažným nebo smrtelným zraněním.
Pozor!
Možná nebezpečná situace, která by mohla
vést k lehkým zraněním nebo k větším hmot-
ným škodám.
!
Pozor – varuje před možnými nebezpečnými situace-
mi, jejichž výsledkem by mohlo být poškození výrob-
ku, zkoušeného výrobku nebo věci v okolí.
Kromě toho se u výstražných upozornění používají
tyto symboly:
i
Informace – Pokyny pro použití a další užitečné
informace.
Výzva k akci v jednom kroku – výzva k akci skládající
se jen z jednoho kroku.
? Průběžný výsledek – během výzvy k akci se zobra-
zuje průběžný výsledek.
"
Konečný výsledek – na konci výzvy k akci se zobrazuje
konečný výsledek.
�.�
S�� ��� � S�� ���
�ikvidace
Staré elektrické a elektronické přístroje včetně
vedení a příslušenství a včetně akumulátorů
a baterií musí být likvidovány odděleně od
domovního odpadu.
Robert Bosch GmbH
Použité symboly | S�� ��� � S�� ��� | 7�
S�� ��� � S�� ��� | 7�
2.
Upozornění pro uživatele
�.�
�ůležitá upozornění
Důležitá upozornění k ujednání o autorských prá-
vech, ručení a záruce, o skupině uživatelů a o povin-
nostech firmy najdete v samostatném návodu "Důležitá
upozornění a bezpečnostní pokyny k testovacímu
zařízení Bosch Test Equipment". Tyto je nutno před
uvedením do provozu, připojováním a obsluhou SDL 41x / SDL 42x
podrobně přečíst a bezpodmínečně dodržovat.
�.�
Bezpečnostní pokyny
Všechny bezpečnostní pokyny najdete v samostatném
návodu "Důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny k
testovacímu zařízení Bosch Test Equipment". Tyto
je nutno před uvedením do provozu, připojováním a
obsluhou SDL 41x / SDL 42x podrobně přečíst a bezpodmínečně
dodržovat.
�.�
Související podklady
Veškeré podklady pro sérií BSA 43xx / SDL 43xx:
�okument
Upozornění pro uživatele
Popis výrobku
R Zkušební stanice brzd
BSA 43xx
R Tester pozastavení SDL 43x
R Tester sbíhavosti SDL 410
R Infračervené (IR) - dálkové
ovládání
Návod k obsluze
R s analogovým ukazatelem
R s počítačem
Zkušební deník de / en
Stručný návod
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
Plánovací mapy
R BSA 43xx stand alone
(nikoli BSA 436x)
R BSA 436x stand alone
R SDL 43x stand alone
R Testlane SDL 43xx
EU Declaration of Conformity
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
�.�
Konfigurace
!
Všechna potřebná konfigurační nastavení a rovněž
kalibraci senzorů smí provádět výhradně zákaznický
servis.
| 7�
cs
Objednací číslo
1 691 696 900
1 691 606 210
1 691 626 210
1 691 636 210
1 691 696 215
1 691 696 010
1 691 706 010
1 691 696 600 / 1 691 696 601
1 691 606 400 / 1 691 606 401
1 691 696 400 / 1 691 696 401
1 691 606 300 / 1 691 606 301
1 691 606 350 / 1 691 606 351
- / -
1 691 696 300 / 1 691 696 301
1 689 974 326
1 698 974 328
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425