Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 80

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tr
80 | S�� ��� � S�� ��� | İşletim emniyetinin kontrol edilmesi
5.
İşletim emniyetinin kontrol
edilmesi
5.�
Kontrol zaman aralıkları
Bileşen
Gözle kontrol
Emniyet kontrolü
Parça kontrolü (sadece Almanya)
5.�
Gözle kontrol
Cihaz, her defasında çalıştırıldığında gözle kontrol
edilmelidir.
i
Mevcut elektronik devresi, cihaz çalıştırıldığında her
defasında emniyet açısından önemli fonksiyonları
otomatik olarak kontrol etmektedir.
5.�
Emniyet kontrolleri
Almanya'daki emniyet kontrolü
İşletmeci, sistemin emniyet açısından önemli terti-
batlarını yılda en az bir defa kontrol etmelidir
(BGV A1, 39. Madde, Fıkra 1 ve 3).
Diğer ülkelerde emniyet kontrolü
İşletmeci, sistemin emniyet açısından önemli
tertibatlarını yılda en az bir defa kontrol etmelidir.
Bulunduğunuz ülkenin yasal direktiflerine mutlak
şekilde uyun.
5.�
Parça kontrolü (sadece Almanya)
Parça kontrolü, onaylı ve yeminli bilirkişi tarafından
yapılmalıdır.
R
İlk defa işletime alma öncesinde Müşteri
Hizmetleri'nin yetkili bir montaj elemanı tarafından.
R
Her 2 yılda bir (Periyodik kontrol).
R
Ölçüm için önemli olan yapı grupları değiştirildiği
takdirde, SDL 41x / SDL 42x cihazı onarıldıktan hemen kısa bir
süre içerisinde (4 hafta içerisinde).
!
Bir sonraki parça kontrolünün tarihi,
SDL 41x / SDL 42x cihazının üzerinde okunaklı ola-
cak şekilde bulunmalıdır.
|
1 691 636 210
2010-09-17
6.
Uzun süre devre dışı bırakma
6.�
Geçici olarak işletim dışı bırakmak
Uzun süre kullanılmayacağı zaman:
SDL 41x / SDL 42x, enine yönde kaymaya karşı ahşap
saplamalar ile emniyete alınmalıdır.
6.�
Yer değişimi
SDL 41x / SDL 42x cihazının devredilmesi durumunda, teslimat
kapsamında bulunan dokümantasyon da verilmelidir.
x
SDL 41x / SDL 42x cihazı, sadece orijinal ambalajı veya eşit kalit-
x
ede bir ambalaj ile taşınmalıdır.
x
Elektrik bağlantısı ayrılmalıdır.
İlk kez işletime alınmasına ilişkin uyarılar dikkate
alınmalıdır.
6.�
İmha ve hurdaya ayırma
6.�.�
Suyu tehdit edici maddeler
!
Yağlar ve gresler ile yağ veya gres içerikli atıklar
(örneğin filtre), suyu tehdit edici maddelerdir!
1. Suyu tehdit edici maddeler, kanalizasyona
boşaltılmamalıdır.
2. Suyu tehdit edici maddeler, geçerli yönetmeliklere
uygun bir şekilde imha edilmelidir.
6.�.�
S�� ��� � S�� ��� ve aksesuarları
SDL 41x / SDL 42x'u parçalarına ayırın, malzemeleri
ayrıştırın ve geçerli yönetmeliklere uygun olarak imha
edin.
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425