Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 79

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
�.6
İlk çalıştırma
!
SDL 41x / SDL 42x cihazının ilk defa işletime alınması işleri,
sadece yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapıla-
bilir.
i
Servis teknisyeni kurulum işlemlerine başlamadan
önce, montaj için gerekli önkoşullar yerine getirilmiş
olmalıdır. Daha fazla bilgi planlama dokümanında
sunulmaktadır.
!
Planlama dokümanında sunulan veriler, SDL 41x / SDL 42x
cihazının doğru bir şekilde kurulmasını sağlamak
için asgari verilerdir. Planlama dokümanında su-
nulan verilerin uygulanması sırasında, özel ulusal
yasalar, direktifler ve standartlar dikkate alınmalıdır!
Robert Bosch GmbH, ulusal düzenlemelerin dikkate
alınmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu
tutulmaz.
�.7
Kullanım
SDL 41x / SDL 42x cihazının kullanımı, kullanım
kılavuzunda anlatılmaktadır.
Arta kalan risk uyarısı!
SDL 41x / SDL 42x cihazının kullanımında,
arta
kalan risklerin tamamen önlenmesi
mümkün değildir.
Güvenlik uyarılarını dikkate alın! Bkz.
"Kullanıcı uyarıları".
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın!
Robert Bosch GmbH
Bakım | S�� ��� � S�� ��� | 79
S�� ��� � S�� ��� | 79
4.
Bakım
Bu bölümde, işletmeci tarafından yapılabilen bakım işle-
ri anlatılmaktadır.
�.�
Temizlik ve bakım
!
Bakım ve onarım işleri, sadece yetkili bakım persone-
li tarafından yapılabilir. "Güvenlik uyarıları" bölümü
altında bakım işleri için sunulan güvenlik önlemlerine
uyun.
�.�
Bakım zaman aralıkları
Bakım ve kontrol işleri için aşağıda belirtilen zaman ara-
lıklarına uyun.
Bileşen
Temizlik işleri
�.�
Temizlik işleri
!
Yüksek basınçlı temizlik cihazı kullanılmamalıdır
Bileşen
Temizlik bilgileri
SDL 41x / SDL 42x
Kusursuz bir işletimi sağlamak için, yanal
kayma test plakasındaki kirlenmeleri (ör-
neğin taşlar) süpürün veya elektrikli sü-
pürge ile çekin.
Su çıkışı
Su çıkışının serbest olmasına ve tıkanma
ihtimalinin olmamasına dikkat edin.
| 79
tr
x
x
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425