Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 54

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
fi
5� | S�� ��� � S�� ��� | Tuoteseloste
3.
Tuoteseloste
�.�
Määräystenmukainen käyttö
Aineellisten tai henkilövahinkojen vaara!
Jos SDL 41x / SDL 42x-laitetta käytetään muuhun kuin
määräystenmukaiseen tarkoitukseen, sen
turvallista käyttöä ei voida taata.
SDL 41x / SDL 42x-laitetta saa käyttää vain
määräystenmukaiseen tarkoitukseen.
SDL 41x / SDL 42x-laitteeseen ei saa tehdä
omavaltaisia rakenteellisia tai muita
muutoksia.
SDL 41x / SDL 42x on erikoisvaruste sarjan BSA 43xx
jarrudynamometreihin (kuorma-autojen testaus).
SDL 41x / SDL 42x-laitetta saa käyttää ainoastaan kaksiraiteisten
ajoneuvojen aurauksen ja harituksen mittaukseen.
Määräystenmukainen käyttö kattaa myös seuraavat
seikat:
R
Kaikkiin SDL 41x / SDL 42x-dokumentteihin on perehdyttävä ja
niitä on noudatettava.
R
SDL 41x / SDL 42x-laitteelle ja sen komponenteille ilmoitettuja
teknisiä tietoja on noudatettava.
R
Kaikissa töissä on noudatettava turvaohjeita.
R
SDL 41x / SDL 42x-laitetta on aina käytettävä asianmukaisesti.
R
Jarruja testattaessa on aina noudatettava oikeita
työmenetelmiä.
R
Huoltotoimenpiteet on tehtävä hyvissä ajoin.
Kaikkinainen muu käyttö, joka ei sisälly em. kohtiin, on
määräysten vastaista ja voi johtaa vakaviin henkilö- tai
aineellisiin vahinkoihin. Niistä aiheutuvista vahingoista
valmistaja ei ole vastuussa.
�.�
Mallitaulukko
Malli
SDL 410
SDL 415
SDL 425
Taul. 1:
Mallit SDL 41x / SDL 42x
|
1 691 636 210
2010-09-17
x
x
-
-
x
-
x
-
x
-
x
x
�.�
Toimituksen sisältö
Mallin SDL 41x / SDL 42x toimitukseen kuuluvat seuraavat
komponentit:
R
Aurauksen testausevy SDL 410 sis. asennussarjan
R
Mallista riippuen:
$
Tarkkuuspotentiometri sis. liitäntäjohdon
$
Tunnistin (venymäliuska) sis. liitäntäjohdon
$
Tasauslevy aurauksen mittaukseen, sis.
asennussarjan
�.�
�isätarvikkeet
Lisävarusteina on SDL 41x / SDL 42x-yksikköön saatavana
seuraavat komponentit:
Komponentti
Asennuskehys
(aurauksen mittalevy)
Asennuskehys
(mittalevy + tasauslevy)
�.5
S�� ��� � S�� ���
Kuva 1:
Aurauksen mittalevy SDL 410
Kuva 2:
Aurauksen mittalevy SDL 410 ja tasauslevy
asennuskehys
1 Aurauksen mittalevy SDL 410
2 Tasauslevy aurauksen mittaukseen
3 Asennuskehys
SDL 41x / SDL 42x on sivuttain siirrettävä teräslevy.
Tarkkuuspotentiometri tai tunnistin (venymäliuska)
mittaa aurauksen mittalevyn sivuttaisen siirtymän.
Tasauslevyn tehtävä on ennen aurausmittausta
kompensoida epätoivotut mekaaniset jännitykset
ajoneuvon alustassa. Näin ollen aurausmittaus voidaan
jäljentää.
Tilausnumero
1 691 632 000
1 691 632 001
sekä
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425