Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 36

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sv
�6 | S�� ��� � S�� ��� | Produktbeskrivning
3.
Produktbeskrivning
�.�
Avsedd användning
Varning för person- eller sakskador!
Vid ej avsedd användning av SDL 41x / SDL 42x kan säker
drift ej garanteras.
Använd därför SDL 41x / SDL 42x endast på avsett
sätt.
Gör inga egenmäktiga ombyggnader och
förändringar på SDL 41x / SDL 42x.
SDL 41x / SDL 42x är specialtillbehör för bromsprovarna ur serien
BSA 43xx. SDL 41x / SDL 42x får uteslutande användas för kontroll av
toe-out och toe-in hos tvåspåriga fordon.
Till vidare avsedd användning hör dessutom:
R
att läsa och följa alla för SDL 41x / SDL 42x gällande dokument.
R
att beakta tekniska data för SDL 41x / SDL 42x och alla tillhö-
rande komponenter.
R
att följa säkerhetsanvisningarna vid alla arbeten.
R
att alltid hantera SDL 41x / SDL 42x på avsett sätt
R
att vid alla bromsprovningar arbeta på korrekt sätt.
R
att utföra underhållsarbeten i god tid.
Varje användning utöver ovannämnda användningar
gäller som icke avsedd och kan leda till svåra person- el-
ler sakskador. Tillverkaren ikläder sig inget ansvar för
skador som uppstått genom icke avsedd användning.
�.�
Utföranden
Utföranden
SDL 410
SDL 415
SDL 425
Tab. 1:
Utföranden SDL 41x / SDL 42x
|
1 691 636 210
2010-09-17
x
x
-
-
x
-
x
-
x
-
x
x
�.�
I leveransen ingår
I leveransen av SDL 41x / SDL 42x ingår följande komponenter:
R
Spårningsplatta med monteringssats
R
Beroende på vilken version:
$
Precisionspotentiometer med kabel
$
Sensor (töjningsmätare) med kabel
$
Platta för balansering med monteringssats
�.�
Tillbehör
Som tillbehör för SDL 41x / SDL 42x kan följande komponenter er-
hållas:
Komponent
Kantskydd (spårningsplatta)
Kantskydd (spårningsplatta med
platta för balansering)
�.5
S�� ��� � S�� ���
Fig. 1:
Spårningsplatta SDL 410
Fig. 2:
Spårningsplatta SDL 410 med platta för balansering och
kantskydd
1 Spårningsplatta SDL 410
2 Spårutjämningsplattan
3 Kantskydd
SDL 41x / SDL 42x är en stålplatta som är förskjutningsbar i sidled.
är en stålplatta som är förskjutningsbar i sidled.
En precisionspotentiometer eller givare (trådtöjningsgiva-
re) mäter utlänkningen i sidled på spårtestplattan.
Spårutjämningsplattan tjänar till att kompensera oönska-
de mekaniska spänningar i chassit, innan spårmätningen.
Därigenom blir spårmätningen reproducerbar.
Artikelnummer
1 691 632 000
1 691 632 001
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425