Ενδεδειγμένη Χρήση; Οδηγίες Ασφαλείας - Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for EPC126:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ενδεδειγμένη χρήση
Το δραπανοκατσάβιδο Black & Decker EPC126/EPC146/
EPC186 έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές βιδώματος και για
διάτρηση σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικά.
Το δικό σας δραπανοκατσάβιδο Black & Decker EPC128/
EPC148/EPC188 έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές βιδώματος
και για διάτρηση σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικά και μαλακή
τοιχοποιία. Αυτο το εργαλείο προορίζεται μόνο για
ερασιτεχνική χρήση.
Οδηγίες ασφαλείας
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά
εργαλεία
@
Προσοχή! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις
ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των
παρακάτω προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς.
Αποθηκεύστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για
μελλοντική αναφορά. Ο χαρακτηρισμός "ηλεκτρικό εργαλείο"
που χρησιμοποιείται στις παρακάτω προειδοποιητικές
υποδείξεις αφορά ή το εργαλείο που συνδέεται στην πρίζα
(με καλώδιο) ή το εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(χωρίς καλώδιο).
1. Ασφάλεια χώρου εργασίας
a. Διατηρείτε το χώρο που εργάζεστε καθαρό και καλά
φωτισμένο. Η αταξία στο χώρο που εργάζεστε και τα
σημεία χωρίς καλό φωτισμό μπορεί να οδηγήσουν σε
ατυχήματα.
b. Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ.
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν
σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή
τις αναθυμιάσεις.
c. Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε
τα παιδιά και τα υπόλοιπα άτομα μακριά από το χώρο
που εργάζεστε. Σε περίπτωση που άλλα άτομα
αποσπάσουν την προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον
έλεγχο του μηχανήματος.
2. Ασφαλής χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος
a. Το φις του καλωδίου του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει
να ταιριάζει στην αντίστοιχη πρίζα. Δεν επιτρέπεται με
κανένα τρόπο η μετασκευή του φις. Μη χρησιμοποιείτε
προσαρμοστικά φις στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα φις που δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις και οι
κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
b. Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά
σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες και ψυγεία. Οταν το
σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
c. Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή ή την
υγρασία. Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
d. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιήσετε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε,
να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το εργαλείο από την
πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές
θερμοκρασίες, λάδια, κοφτερές ακμές η κινούμενα
εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
e. Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε
εξωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιείτε πάντοτε
προεκτάσεις (μπαλαντέζες) που έχουν εγκριθεί για
χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση προεκτάσεων
εγκεκριμένων για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
f. Αν η χρήση του εργαλείου σε μια βρεγμένη περιοχή
δεν είναι απόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια συσκευή
κατάλοιπου ρεύματος (RCD) προστατευόμενης
παροχής. Η χρήση μιας RCD μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3. Ασφάλεια προσώπων
a. Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, να είστε
προσεκτικοί, να δίνετε προσοχή στην εργασία που
κάνετε και να επιστρατεύετε την κοινή λογική.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε
κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια
ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.
Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού
εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
b. Χρησιμοποιήστε προσωπικό εξοπλισμό
τραυματισμού. Να φοράτε πάντα προστατευτικά
γυαλιά. Ο προστατευτικός εξοπλισμός όπως μάσκα
σκόνης, υποδήματα ασφαλείας κατά το γλίστρημα,
σκληρό καπέλο, ή προστασία ακοής για τις κατάλληλες
συνθήκες θα μειώσουν τους σωματικούς τραυματισμούς.
c. Να αποφύγετε την εκκίνηση κατά λάθος.
Επιβεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση off
πριν συνδέστε την παροχή ρεύματος και/ή τη
μπαταρία, πριν πιάστε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά εργαλείων με το δάχτυλο στον διακόπτη ή η
ενεργοποίηση εργαλείων με τον διακόπτη στη θέση on
μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.
d. Πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία,
αφαιρέστε τυχόν εργαλεία ή κλειδιά ρύθμισης. Ενα
εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο στο περιστρεφόμενο
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
85

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents