Overige Risico's - Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for EPC126:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
6. Bithouder
7. Accu
Fig. A
8. Opladerstekker
9. Oplader
10. Opladerhouder
Montage
Waarschuwing! Neem voor de montage de accu van de
machine.
Aanbrengen en verwijderen van de batterij (fig. B & C)
Om de accu (7) aan te brengen, houdt u hem voor de
u
houder in het apparaat. Schuif de accu in de houder en
duw de accu aan totdat hij vastklikt.
Om de accu te verwijderen, drukt u de ontgrendelingsknop
u
(11) in en trekt tegelijkertijd de accu uit de houder.
Aanbrengen van het batterijdeksel (fig. C)
Waarschuwing! Plaats voor transport en opslag de accukap
(12) op de accu (7).
Monteren en verwijderen van een boor of schroefbit
(fig. D)
Deze machine is voorzien van een snelspanboorhouder voor
het eenvoudig verwisselen van bits.
Vergrendel de machine door de links/rechts-schuif (2) in
u
de middenpositie te zetten.
Open de boorhouder door met één hand aan het voorste
u
deel (13) te draaien en ondertussen met de andere hand
het achterste deel (14) vast te houden.
Steek de schacht van de boor of bit (15) in de boorhouder
u
en draai de boorhouder stevig vast.
Deze machine wordt geleverd met een dubbelzijdige
schroevendraaierbit in de bithouder (6).
Om de schroefbit uit de bithouder te verwijderen, licht u de
u
bit uit de uitsparing.
Om de schroefbit te bewaren, drukt u deze stevig in de
u
houder.
Verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
boorhouder (fig. E)
Open de boorhouder zo ver als mogelijk.
u
Verwijder de borgschroef van de boorhouder door hem
u
rechtsom te draaien met behulp van een schroevendraaier.
Draai een inbussleutel in de boorhouder en sla er met een
u
hamer op zoals afgebeeld.
Verwijder de inbussleutel.
u
Verwijder de boorhouder door hem linksom te draaien.
u
Om de boorhouder weer aan te brengen, schroeft u hem
u
op de spindel en borgt u hem met behulp van een
borgschroef.

Overige risico's.

Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook
andere risico's voordoen die misschien niet in de bijgevoegde
veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's
kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig
gebruik, langdurig gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen
en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd,
kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze
omvatten:
Verwondingen die worden veroorzaakt door het
u
aanraken van draaiende of bewegende onderdelen.
Verwondingen die worden veroorzaakt bij het
u
vervangen van onderdelen, bladen of accessoires.
Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
u
gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes
met het gereedschap werkt, is het raadzaam om
regelmatig een pauze in te lassen.
Gehoorbeschadiging.
u
Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van
u
stof dat door gebruik van het gereedschap wordt
veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met
hout, vooral eiken, beuken en MDF.)
Gebruik
Waarschuwing! Laat de machine op haar eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
Waarschuwing! Controleer voordat u gaat boren in muren,
vloeren of plafonds de locatie van eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
Opladen van de accu (fig. A & F)
De accu moet worden opgeladen voor het eerste gebruik
alsmede zodra hij niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die eerder moeiteloos konden worden verricht.
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige opslag
oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80% worden opgeladen.
Na een aantal laad- en ontlaad-cycli wordt de accu echter
compleet opgeladen. Tijdens het opladen kan de accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 10 °C of boven 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
Gebruiken van lader
Om de accu (7) op te laden, haalt u deze uit de machine
u
en schuift u de opladerhouder (10) op de accu.
Steek de stekker van de oplader (9) in het stopcontact.
u
Tijdens het opladen wordt de batterij warm. Na ongeveer 3 uur
laden is de batterij voldoende opgeladen voor normaal
NEDERLANDS
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents