Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 62

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Tekniska data
EPC126 (H1) EPC146 (H1) EPC186 (H1)
Spänning
V
12
DC
Obelastad hastighet min
0-450/
-1
0-1400
Max. vridmoment Nm 18
Chuckkapacitet
mm 10
Maximal borrkapacitet
stål/trä
mm 10/25
Batteri
A12/A12E
Kapacitet
Ah 1.2
Batterityp
NiCd
Vikt
kg 0.5
Batteri
A12NH
Kapacitet
Ah 1.5
Batterityp
NiMH
Vikt
kg 0.6
Laddare
90500843
90500847
90500855
90500858
Spänning
V
230-240
AC
Utspänning
V
14.5-15.3
DC
Amperetal
mA 210-220
Laddningstid cirka
h 8-10
EPC128 (H1) EPC148 (H1) EPC188 (H1)
Spänning
V
12
DC
Obelastad hastighet min
0-450/
-1
0-1400
Max. vridmoment Nm 18
Chuckkapacitet
mm 10
Maximal borrkapacitet
stål/trä
mm 10/25
murverk
mm 10
Batteri
A12/A12E
Kapacitet
Ah 1.2
Batterityp
NiCd
Vikt
kg 0.5
Batteri
A12NH
Kapacitet
Ah 1.5
Batterityp
NiMH
Vikt
kg 0.6
Laddare
90500843
90500847
90500855
90500858
Spänning
V
230-240
AC
Utspänning
V
14.5-15.3
DC
Amperetal
mA 210-220
Laddningstid cirka
h 8-10
62
14.4
18
0-450/
0-400/
0-1500
0-1350
20
25
10
10
10/25
10/25
A14/A14E
A18/A18E
1.2
1.2
NiCd
NiCd
0.6
0.7
A14NH
A18NH
1.5
1.5
NiMH
NiMH
0.7
0.9
90500844
90500845
90500848
90500849
90500856
90500857
90500859
90500860
230-240
230-240
17.4-18.2
21.75-22.6
200-210
210-230
8-10
8-10
14.4
18
0-450/
0-400/
0-1500
0-1350
22
25
10
10
10/25
10/25
10
10
A14/A14E
A18/A18E
1.2
1.2
NiCd
NiCd
0.6
0.7
A14NH
A18NH
1.5
1.5
NiMH
NiMH
0.7
0.9
90500844
90500845
90500848
90500849
90500856
90500857
90500859
90500860
230-240
230-240
17.4-18.2
21.75-22.6
200-210
210-230
8-10
8-10
Bullernivå, uppmätt enligt EN 60745:
Bullernivå (L
) 87 dB(A), avvikelse (K) 3 dB(A)
pA
Ljudeffekt (L
) 98 dB(A), avvikelse (K) 3 dB(A)
WA
Vibrationens totala värde (treaxelvektorsumma) bestämd enligt EN 60745:
Slagborrning i betong
(a
) 11.4 m/s
h, ID
Borrning i metall
(a
) <2.5 m/s
h, D
Skruvdragning utan belastning
EC-förklaring om överensstämmelse
MASKINDIREKTIVET
EPC126/EPC146/EPC186/
EPC148/EPC148/EPC188
Black & Decker deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under "tekniska data", är tillverkade i överensstämmelse med:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1
För mer information, vänligen kontakta Black & Decker på
följande adress eller den som anges på handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av den
_
tekniska filen och gör denna försäkran som representant för
Black & Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
, avvikelse (K) 1.5 m/s
2
2
, avvikelse (K) 1.5 m/s
2
2
(a
) <2.5 m/s
, avvikelse (K) 1.5 m/s
2
h, S
%
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Storbrittannien
20/07/2010
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents