Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 69

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
Tekniske data
EPC126 (H1) EPC146 (H1) EPC186 (H1)
Spenning
V
12
DC
Hastighet ubelastet min
0-450/
-1
0-1400
Maks. dreiemoment Nm 18
Chuck-kapasitet
mm 10
Maks. borekapasitet
stål/tre
mm 10/25
Batteri
A12/A12E
Kapasitet
Ah 1.2
Batteritype
NiCd
Vekt
kg 0.5
Batteri
A12NH
Kapasitet
Ah 1.5
Batteritype
NiMH
Vekt
kg 0.6
Lader
90500843
90500847
90500855
90500858
Spenning
V
230-240
AC
Utgangsspenning V
14.5-15.3
DC
Amperetall
mA 210-220
Ladetid, ca
h 8-10
EPC128 (H1) EPC148 (H1) EPC188 (H1)
Spenning
V
12
DC
Hastighet ubelastet min
0-450/
-1
0-1400
Maks. dreiemoment Nm 18
Chuck-kapasitet
mm 10
Maks. borekapasitet
stål/tre
mm 10/25
murverk
mm 10
Batteri
A12/A12E
Kapasitet
Ah 1.2
Batteritype
NiCd
Vekt
kg 0.5
Batteri
A12NH
Kapasitet
Ah 1.5
Batteritype
NiMH
Vekt
kg 0.6
Lader
90500843
90500847
90500855
90500858
Spenning
V
230-240
AC
Utgangsspenning V
14.5-15.3
DC
Amperetall
mA 210-220
Ladetid, ca
h 8-10
14.4
18
0-450/
0-400/
0-1500
0-1350
20
25
10
10
10/25
10/25
A14/A14E
A18/A18E
1.2
1.2
NiCd
NiCd
0.6
0.7
A14NH
A18NH
1.5
1.5
NiMH
NiMH
0.7
0.9
90500844
90500845
90500848
90500849
90500856
90500857
90500859
90500860
230-240
230-240
17.4-18.2
21.75-22.6
200-210
210-230
8-10
8-10
14.4
18
0-450/
0-400/
0-1500
0-1350
22
25
10
10
10/25
10/25
10
10
A14/A14E
A18/A18E
1.2
1.2
NiCd
NiCd
0.6
0.7
A14NH
A18NH
1.5
1.5
NiMH
NiMH
0.7
0.9
90500844
90500845
90500848
90500849
90500856
90500857
90500859
90500860
230-240
230-240
17.4-18.2
21.75-22.6
200-210
210-230
8-10
8-10
Lydtrykknivå, målt i samsvar med EN 60745:
Lydtrykk (L
) 87 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
pA
Lydeffekt (L
) 98 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
WA
Totalverdier, vibrasjon (triax vektorsum)i samsvar med EN 60745:
Slagboring i betong
(a
) 11.4 m/s
h, ID
Slagboring i metall
(a
) <2.5 m/s
h, D
Skrutrekking uten slag
(a
) <2.5 m/s
h, S
Samsvarserklæring for EU
MASKINDIREKTIVET
EPC126/EPC146/EPC186/
EPC148/EPC148/EPC188
Black & Decker erklærer at produktene som beskrives under
"tekniske data" oppfyller kravene til:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1
For mer informasjon, kontakt Black & Decker på følgende
adresse eller se bakerst i håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den
_
tekniske filen og avgir denne erklæringen på vegne
av Black & Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
NORSK
, usikkerhet (K) 1.5 m/s
2
2
, usikkerhet (K) 1.5 m/s
2
2
, usikkerhet (K) 1.5 m/s
2
2
%
Kevin Hewitt
Visepresident, Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannia
20/07/2010
69

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents