Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 38

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
gebruik. Na ongeveer 8-10 uur laden is de batterij volledig
opgeladen.
Verwijder de opladerhouder van de batterij.
u
Oplader met opladerstekker
Om de accu op te laden moet u ervoor zorgen dat deze in
u
de boormachine is geplaatst.
Steek de stekker van de oplader (8) in de connector.
u
Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
u
Schakel het apparaat in.
u
Na normaal gebruik zal een oplaadperiode van 3 uur
voldoende zijn voor de meeste toepassingen.
Een verdere oplading tot 6 uur zal echter, afhankelijk van de
toestand van de accu en de oplaadomstandigheden,
de gebruikstijd sterk verlengen.
Ontkoppel de machine van de oplader.
u
Waarschuwing! Gebruik de machine niet terwijl hij gekoppeld
is aan de oplader.
Selecteren van de draairichting (fig. G)
Kies voor boren en schroeven indraaien de draairichting
rechtsom (met de klok mee). Kies voor schroeven losdraaien
of voor het verwijderen van een vastgelopen boor de
draairichting linksom (tegen de klok in).
Om de draairichting rechtsom te selecteren, drukt u de
u
links/rechts-schakelaar (2) naar links.
Om de draairichting linksom te selecteren, drukt u de
u
links/rechts-schakelaar naar rechts.
Om de machine te vergrendelen, zet u de links/rechts-
u
schakelaar in de middenpositie.
De werkmodus of het koppel selecteren (fig. H)
Deze machine is voorzien van een kraag om de werkmodus te
selecteren en het koppel in te stellen voor het vastdraaien van
schroeven. Grote schroeven en werkstukken van harde
materialen vereisen een hogere koppelinstelling dan kleine
schroeven en werkstukken van zachte materialen. De kraag
bevat een groot aantal instellingen om op uw toepassing af te
stellen.
Voor boren in hout, metaal en kunststoffen zet u de kraag
u
(3) in de boorpositie door het symbool op één lijn met de
markering (16) te brengen.
Voor schroevendraaien zet u de kraag in de gewenste
u
stand. Als u de geschikte stand nog niet kent, gaat u als
volgt te werk:
- Zet de kraag (3) op de laagste koppelinstelling.
- Draai de eerste schroef in.
- Als de koppeling slipt voordat het gewenste resultaat is
bereikt, verhoogt u de koppelstand en gaat u verder
met het indraaien van de schroef. Herhaal totdat u de
juiste stand bereikt. Gebruik deze stand voor de
resterende schroeven.
38
Boren in metselwerk (fig. H & I)
Voor boren in metselwerk zet u de kraag (3) in de
u
klopboorpositie door het symbool op één lijn met de
markering (16) te brengen.
Schuif de snelheidskeuzeschakelaar (5) in de richting van
u
de voorkant van de machine (tweede versnelling).
Snelheidskeuzeschakelaar (fig. I)
Schuif voor boren in staal en voor schroevendraaiertoepas
u
singen de snelheidskeuzeschakelaar (5) in de richting van
de achterkant van de machine (eerste versnelling).
Schuif voor boren in andere materialen dan staal de
u
snelheidskeuzeschakelaar (5) in de richting van de
voorkant van de machine (tweede versnelling).
Boren/schroeven draaien
Selecteer de draairichting links- of rechtsom met behulp
u
van de links/rechts-schakelaar (2).
Om de machine in te schakelen, drukt u de schakelaar (1)
u
in. De machinesnelheid hangt af van hoever u de
schakelaar indrukt.
Om de machine uit te schakelen, laat u de schakelaar los.
u
Tips voor optimaal gebruik
Boren
Voer altijd lichte druk uit in een rechte lijn met de boor.
u
Verminder de druk op de machine net voordat de boorpunt
u
door de andere kant van het werkstuk heengaat.
Gebruik een blok hout om werkstukken die kunnen
u
versplinteren te beschermen.
Gebruik houtboren voor het boren van grote gaten in hout.
u
Gebruik HSS-boren voor het boren in metaal.
u
Gebruik steenboorbits voor boren in zacht metselwerk.
u
Gebruik een smeermiddel voor boren in andere metalen
u
dan gietijzer en koper.
Maak een inkerving met behulp van een centerpons in het
u
midden van het te boren gat om de nauwkeurigheid te
vergroten.
Schroeven
Gebruik altijd het juiste type en de juiste maat schroefbit.
u
Als schroeven moeilijk in te draaien zijn, gebruik dan een
u
beetje vloeibaar wasmiddel of zeep als smeermiddel.
Houd de machine en schroefbit altijd in een rechte lijn met
u
de schroef.
Onderhoud
Uw Black & Decker machine is ontworpen om gedurende
langere periode te functioneren met een minimum aan
onderhoud. Voortdurend tevreden gebruik is afhankelijk van
correct onderhoud en regelmatig schoonmaken.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents