Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 39

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
Uw oplader behoeft geen ander onderhoud dan een
regelmatige reiniging.
Waarschuwing! Verwijder de accu van de machine alvorens
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Koppel voor het
reinigen van de oplader de netstekker los van het lichtnet.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van de machine
u
en oplader met behulp van een zachte borstel of een
droge doek.
Reinig regelmatig de behuizing van de motor met een
u
vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.
Open regelmatig de boorhouder en tik zachtjes om
u
eventueel stof uit de binnenkant te verwijderen.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met
het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude Black & Deckerproduct aan vervanging toe
is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij
het huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat het product
gescheiden kan worden ingezameld.
z
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt. Hergebruik van
gerecyclede materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van elektrische
huishoudproducten bij gemeentelijke vuilnisbergen of bij de
verkoper waar u een nieuw product koopt, kunnen aan
plaatselijke voorschriften gebonden zijn.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte Black & Decker producten.
Om gebruik van deze service te maken, dient u het product
aan een van onze servicecentra te sturen, die voor ons de
inzameling verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van deze
handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra en
meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het
volgende Internet-adres: www.2helpU.com
Accu's
Black & Decker accu's kunnen vele malen opnieuw
worden opgeladen. Versleten accu's dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
Gebruik de energie van de accu helemaal op en verwijder
u
hem dan van de machine.
NiCd-, NiMH- en Li-Ion-accu's zijn te recyclen. Breng ze
u
naar een servicecentrum of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
Technische gegevens
EPC126 (H1) EPC146 (H1) EPC186 (H1)
Spanning
V
12
DC
Onbelast toerental min
0-450/
-1
0-1400
Max. koppel
Nm 18
Boorhouder-
capaciteit
mm 10
Max. boorcapaciteit
staal/hout
mm 10/25
Accu
A12/A12E
Capaciteit
Ah 1.2
Accutype
NiCd
Gewicht
kg 0.5
Accu
A12NH
Capaciteit
Ah 1.5
Accutype
NiMH
Gewicht
kg 0.6
Oplader
90500843
90500847
90500855
90500858
Netspanning
V
230-240
AC
Netspanning
V
14.5-15.3
DC
Amperage
mA 210-220
Gemiddelde oplaadtijd h 8-10
EPC128 (H1) EPC148 (H1) EPC188 (H1)
Spanning
V
12
DC
Onbelast toerental min
0-450/
-1
0-1400
Max. koppel
Nm 18
Boorhouder-
capaciteit
mm 10
Max. boorcapaciteit
staal/hout
mm 10/25
metselwerk
mm 10
Accu
A12/A12E
Capaciteit
Ah 1.2
Accutype
NiCd
Gewicht
kg 0.5
Accu
A12NH
Capaciteit
Ah 1.5
Accutype
NiMH
Gewicht
kg 0.6
NEDERLANDS
14.4
18
0-450/
0-400/
0-1500
0-1350
20
25
10
10
10/25
10/25
A14/A14E
A18/A18E
1.2
1.2
NiCd
NiCd
0.6
0.7
A14NH
A18NH
1.5
1.5
NiMH
NiMH
0.7
0.9
90500844
90500845
90500848
90500849
90500856
90500857
90500859
90500860
230-240
230-240
17.4-18.2
21.75-22.6
200-210
210-230
8-10
8-10
14.4
18
0-450/
0-400/
0-1500
0-1350
22
25
10
10
10/25
10/25
10
10
A14/A14E
A18/A18E
1.2
1.2
NiCd
NiCd
0.6
0.7
A14NH
A18NH
1.5
1.5
NiMH
NiMH
0.7
0.9
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents