Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 68

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Boring og skruing
Velg rotasjon forover eller bakover med bryteren (2).
u
For å slå verktøyet på trykker du inn strømbryteren (1).
u
Verktøyets hastighet er avhengig av hvor langt inn du
trykker bryteren.
Slipp strømbryteren for å stanse verktøyet.
u
Råd for optimalt resultat
Boring
Boret skal trykkes lett og rett mot arbeidsstykket.
u
Like før boret bryter gjennom på den andre siden av
u
arbeidsstykket, slipper du trykket litt.
Bruk en trebit under arbeidsstykket for å unngå at
u
arbeidsstykket splintres.
Bruk et flatbor/spiralbor når du skal bore hull med stor
u
diameter i tre.
Bruk HSS-bor når du borer i metall.
u
Bruk betongbor når du borer i mur.
u
Bruk smøremiddel når du borer i annet metall enn
u
støpejern og messing.
For bedre presisjon: lag en fordypning med en kjørner
u
i midten av hullet som skal bores.
Skruing
Bruk alltid riktig type og størrelse på skrutrekkerkronen.
u
Hvis det er vanskelig å stramme skruene, kan du forsøke
u
å bruke litt flytende vaskemiddel eller såpe som
smøremiddel.
Hold alltid verktøyet og skrutrekkerkronen i rett linje med
u
skruen.
Vedlikehold
Ditt Black & Decker verktøy har blitt utformet for å være i drift
over en lang periode med et minimum av vedlikehold.
Med riktig vedlikehold og regelmessig rengjøring beholder
verktøyet ytelsen.
Laderen din behøver ikke annet vedlikehold enn at den
rengjøres med jevne mellomrom.
Advarsel! Før det utføres noen form for vedlikehold av
verktøyet, må batteriet tas ut. Trekk ut kontakten når laderen
skal gjøres ren.
Rengjør ventilasjonsåpningene på verktøyet og laderen
u
regelmessig med en myk børste eller en tørr klut.
Rengjør kåpen regelmessig med en fuktig klut. Ikke bruk
u
slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
Åpne opp chucken regelmessig, og slå lett på den for
u
å fjerne eventuelt støv fra innsiden.
68
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det
vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at Black & Decker-produktet ditt må skiftes
ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate
å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
z
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje
gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem
igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet
for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av
elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale
deponier eller gjennom forhandleren når du kjøper et nytt
produkt.
Black & Decker har tilrettelagt for innsamling og resirkulering
av Black & Decker-produkter etter at de har utspilt sin rolle.
Ønsker du å benytte deg av denne tjenesten, returnerer du
produktet ditt til et autorisert serviceverksted, som tar det imot
og formidler det videre.
Du kan få adressen til ditt nærmeste autoriserte
serviceverksted ved å kontakte ditt lokale Black & Decker-
kontor på adressen oppgitt i denne håndboken. Du kan også
finne en komplett liste over autoriserte Black & Decker-
serviceverksteder og utfyllende informasjon om vår etter salg-
service og kontaktnumre på Internett på følgende adresse:
www.2helpU.com
Batterier
Black & Decker-batterier kan lades mange ganger.
Beskytt miljøet ved å levere kasserte batteriet til
kildesortering:
Kjør batteriet til det er helt flatt og ta det så ut av verktøyet.
u
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier kan resirkuleres. Ta dem
u
med til en hvilken som helst autorisert forhandler eller en
lokal kildesorteringsstasjon.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents