Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 80

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvion tulee ottaa
huomioon varsinaiset käyttöolosuhteet ja työkalun
käyttötavan, johon sisältyy kaikkien käyttöjakson osien
huomioon ottaminen, kuten ajat, jolloin työkalu on pois päältä
tai kun se käy joutokäyntiä sekä käynnistysajan.
Koneessa olevat merkit
:
Koneessa on seuraavat kuvakemerkinnät:
Varoitus! Loukkaantumisen vaaran ehkäisemiseksi
käyttäjän on luettava käyttöohjeet.
Lisäturvaohjeet akuille ja latureille
Akut
Älä koskaan yritä avata akkua.
u
Älä altista akkua vedelle.
u
Älä säilytä akkua paikassa, jonka lämpötila saattaa ylittää
u
40 °C.
Lataa akku ainoastaan lämpötilan ollessa 10 °C ja 40 °C.
u
Lataa akku käyttäen ainoastaan laitteen mukana
u
toimitettua laturia.
Kun poistat akun käytöstä, noudata kappaleessa
u
p
"Ympäristö" annettuja ohjeita.
Älä koskaan yritä ladata viallisia akkuja.
Laturit
Käytä Black & Decker -laturia ainoastaan laitteen mukana
u
toimitetun akun lataamiseen. Muunlaiset akut saattavat
räjähtää aiheuttaen henkilö- ja esinevahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata ei-ladattavia akkuja.
u
Vaihda vialliset johdot välittömästi.
u
Älä altista laturia vedelle.
u
Älä avaa laturia.
u
$
Älä vahingoita laturia.
u
+
Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
-
Laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos
ympäröivä lämpötila nousee liian korkeaksi.
Lämpöön perustuva virrankatkaisutoiminto
käynnistyy vain kerran, minkä jälkeen se on
vaihdettava.
80
#
Sähköturvallisuus
Laturi on kaksoiseristetty; siksi erillistä maadoitusta
ei tarvita. Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että
verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä. Älä koskaan yritä vaihtaa laturia
normaaliin verkkovirtapistokkeeseen.
Jos sähköjohto on vaurioitunut, se saadaan vaihtaa vain
u
valtuutetussa Black & Deckerin huoltoliikkeessä
vaaratilanteiden välttämiseksi.
Ominaisuudet
Tällä koneella on kaikki tai joitakin seuraavista ominaisuuksista.
1. Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2. Suunnanvaihtokytkin
3. Porausasennon valitsin / vääntömomentin säädin
4. Istukka
5. Nopeudensäätökytkin
6. Terän pidike
7. Akku
Kuva A
8. Laturin kontakti
9. Laturi
10. Laturiliitäntä
Kokoaminen
Varoitus! Poista akku koneesta aina ennen kokoamista.
Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva B & C)
Kiinnitä akku (7) asettamalla se työkalun liitännän kanssa
u
samaan linjaan. Liu'uta akkua liitäntään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Poista akku painamalla vapautusnappia (11)
u
samanaikaisesti, kun vedät akun irti.
Akun kannen kiinnittäminen (kuva C)
Varoitus! Kiinnitä kansi (12) akkuun (7) kuljetusta ja säilytystä
varten.
Poranterien ja ruuvitalttojen kiinnitys ja poisto
(kuva D)
Koneessa on pikaistukka, jonka avulla terien vaihtaminen on
helppoa.
Lukitse työkalu laittamalla suunnanvaihtokytkin (2)
u
keskiasentoon.
Avaa istukka kiertämällä etuosaa (13) toisella kädellä
u
samalla, kun pidät takaosasta (14) kiinni toisella kädellä.
Laita tarvike (15) istukkaan ja kiristä kunnolla.
u
Koneen ruuvitaltan pidikkeessä (6) on kaksipäinen ruuvitaltta.
Irrota ruuvitaltta poistamalla se pidikkeestä.
u

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents