Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 78

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Käyttötarkoitus
Black & Deckerin akkuporakone/ruuvinväännin EPC126/
EPC146/EPC186 on tarkoitettu ruuvaamiseen sekä puun,
metallin ja muovin poraamiseen.
Black & Deckerin porakone/ruuvinväännin EPC128/EPC148/
EPC188 on suunniteltu ruuvaamiseen sekä puun, metallin,
muovien ja betonin poraamiseen. Kone on tarkoitettu
kotikäyttöön.
Turvaohjeet
Yleiset sähkötyökalujen turvallisuusohjeet
@
Varoitus! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien
ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Säilytä nämä ohjeet hyvin. Seuraavassa käytetty käsite
"sähkötyökalu" käsittää verkkokäyttöiset sähkötyökalut
(verkkojohdolla) ja paristokäyttöiset sähkötyökalut
(ilman verkkojohtoa).
1. Työpisteen turvallisuus
a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevilla ja valaisemattomilla työalueilla
voi tapahtua tapaturmia.
b. Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi
suuntautuessa muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
minkäänlaisia sovitinpistokkeita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä tilassa olevat
pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun
vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
d. Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
78
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua joudutaan käyttämään kosteassa
ympäristössä, käytä aina jäännösvirtalaitteella (RCD)
suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari, luistamattomat
turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet pienentävät,
tilanteen mukaan oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
c. Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä.
Varmista, että käynnistyskytkin on asennossa "off",
ennen kuin kytket pistotulpan pistorasiaan tai kannat
sähkötyökalua. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa,
altistat itsesi onnettomuuksille.
d. Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Laitteen pyörivään osaan
jäänyt työkalu tai avain saattaa johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota. Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa
työkaluun, sinun pitää tarkistaa, että ne on liitetty ja
että niitä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden
käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei enää
voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on
vaarallinen ja se täytyy korjata.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents