Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 81

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
Laita ruuvitaltta takaisin painamalla se kunnolla pidikkeeseen.
u
Istukan poisto ja kiinnitys (kuva E)
Avaa istukkaa niin paljon kuin mahdollista.
u
Poista istukan kiristysruuvi kiertämällä sitä myötäpäivään
u
ruuvimeisselillä.
Kiristä kuusiokoloavain istukkaan ja lyö sitä kevyesti
u
vasaralla kuvan osoittamalla tavalla.
Poista kuusiokoloavain.
u
Poista istukka kiertämällä sitä vastapäivään.
u
Kiinnittääksesi istukan uudelleen ruuvaa se karaan ja
u
lukitse kiristysruuvilla.
Jäännösriskit.
Jäännösriskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin
turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä
muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun
muassa:
pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen
u
aiheuttamat vahingot.
osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
u
vahingot.
työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot
u
Kun käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät
säännöllisesti taukoja.
kuulovauriot.
u
työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
u
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä)
syntyneen pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat
terveysriskit.
Käyttö
Varoitus! Anna koneen käydä omaan tahtiinsa.
Älä ylikuormita sitä.
Varoitus! Ennen seinien, lattioiden tai kattojen poraamista
tarkista sähköjohtojen ja putkistojen sijainnit.
Akun lataaminen (kuva A & F)
Akku tulee ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina
silloin, kun se ei enää tuota riittävästi virtaa toimintoihin, jotka
aikaisemmin hoituivat helposti. Ladatessasi akkua ensimmäistä
kertaa tai pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen, latautuu se vain
80 %:sesti. Usean lataamis- ja tyhjentymiskerran jälkeen akku
saavuttaa täyden kapasiteettinsa. Akku voi lämmetä
ladattaessa; tämä on normaalia eikä ole merkkinä
minkäänlaisesta ongelmasta.
Varoitus! Älä lataa akkua alle +10 °C tai yli +40 °C asteen
lämpötiloissa. Suositeltu lämpötila lataamiseen on noin +24 °C.
3 tunnin laturin käyttäminen
Ladataksesi akun (7) poista se koneesta ja työnnä
u
laturiliitäntä (10) akkuun.
Liitä laturi (9) virtalähteeseen.
u
Akku lämpenee latauksen aikana. Akku on latautunut riittävän
täyteen normaalia käyttöä varten noin 3 tunnin lataamisen
jälkeen. Akku on latautunut täyteen noin 6 tunnin latauksen
jälkeen.
Poista akku laturista.
u
Latauspistokkeella varustettu laturi
Varmista, että akku on porakoneessa, kun alat lataamaan.
u
Liitä laturin pistoke (8) liittimeen.
u
Kytke laturi virtalähteeseen.
u
Kytke se päälle.
u
Normaalin käytön jälkeen 3 tunnin latausaika antaa riittävän
tehon useimpia käyttökohteita varten. Jos latausta jatketaan
8-10 tuntiin asti, käyttöaika voi kasvaa huomattavasti akun ja
latausolosuhteiden mukaan.
Irrota työkalu laturista.
u
Varoitus! Älä käytä konetta, kun se on liitettynä laturiin.
Pyörimissuunnan valitseminen (kuva G)
Käytä eteenpäin (myötäpäivään) suuntautuvaa pyörimisliikettä
poraamiseen ja ruuvien kiristämiseen. Käytä taaksepäin
(vastapäivään) suuntautuvaa pyörimisliikettä ruuvien tai
jumiutuneen poranterän irrottamiseen.
Valitaksesi pyörimissuunnan eteenpäin siirrä
u
suunnanvaihtokytkintä (2) vasemmalle.
Kun haluat vaihtaa pyörimissuunnan taaksepäin, siirrä
u
suunnanvaihtokytkintä oikealle.
Lukitse kone asettamalla suunnanvaihtokytkin
u
keskiasentoon.
Käyttöasennon ja vääntömomentin valitseminen
(kuva H)
Koneessa on säädin, jolla valitaan porausasento tai
vääntömomentti ruuvien kiristämistä varten. Isot ruuvit ja kovat
materiaalit vaativat suuremman momentin kuin pienet ruuvit ja
pehmeät materiaalit. Säätimessä on monia
valintamahdollisuuksia eri käyttötarkoituksia varten.
Jos aiot porata puuta, metallia tai muoveja, aseta säädin
u
(3) porausasentoon siirtämällä merkki kohdakkain
nuolen (16) kanssa.
Ruuvaamista varten aseta säädin haluttuun momenttiin.
u
Jos et tiedä vielä oikeaa momenttiasetusta, toimi
seuraavalla tavalla:
- Aseta säädin (3) pienimmälle momentille.
- Kiristä ensimmäinen ruuvi.
SUOMI
81

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents