Beskyttelse Af Miljøet - Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for EPC126:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
- Indstil kraven (3) på det laveste vridmoment.
- Stram den første skrue.
- Hvis ikke man opnår det ønskede resultat, øges
kravens indstilling, og man fortsætter med at stramme
skruen. Proceduren gentages, indtil man opnår det
ønskede resultat. Denne indstilling benyttes til resten af
skruerne.
Boring i murværk (fig. H & I)
Hvis man vil bore i murværk, indstilles kraven (3) på
u
slagborepositionen ved at sætte ud for markeringen (16).
Skyd hastighedsvælgeren (5) hen mod forenden af
u
værktøjet (2. gear).
Hastighedsvælgeren (fig. I)
Skyd hastighedsvælgeren (5) hen mod bagenden af
u
værktøjet (1. gear) for at bore i stål og for at skrue skruer i.
Skyd hastighedsvælgeren (5) hen mod forenden af
u
værktøjet (2. gear) for at bore i alle andre materialer end
stål.
Boring/skruetrækning
Man vælger forlæns- eller baglænsrotation ved hjælp af
u
forlæns/baglæns-skyderen (2).
For at tænde værktøjet trykkes på afbryderen (1).
u
Værktøjets hastighed afhænger af, hvor langt ind man
trykker afbryderen.
Sluk for værktøjet ved at slippe afbryderkontakten.
u
Gode råd til optimalt brug
Boring
Man skal altid trykke let nedad i lige linie med borebit'en.
u
Lige før borespidsen går igennem arbejdsemnets bagside,
u
lettes trykket på værktøjet.
Benyt en træklods til at støtte bagsiden af arbejdsemner,
u
som kan splintre.
Benyt spadebits, når der bores huller med stor diameter
u
i træ.
Benyt HSS borebits, når der bores i metal.
u
Benyt murbor til boring i blødt murværk.
u
Benyt smøremiddel, når der bores i metal, som ikke er
u
støbejern eller messing.
Lav et prøvehul ved at benytte en kørner i centrum af det
u
hul, som skal bores, for således at forbedre
nøjagtigheden.
Anvendelse som skruetrækker
Man skal altid benytte skruetrækkerbits af korrekt type og
u
størrelse.
Hvis skruerne er svære at stramme, kan man påsmøre en
u
smule sæbe som smøremiddel.
Værktøjet og skruetrækkerbit'en skal altid holdes lige på
u
skruen.
Vedligeholdelse
Black & Decker værktøjet er blevet designet til at være i drift
gennem en længere periode med en minimal vedligeholdelse.
Fortsat tilfredsstillende drift afhænger af korrekt behandling af
værktøjet samt regelmæssig rengøring.
Opladeren kræver ingen anden vedligeholdelse end
regelmæssig rengøring.
Advarsel! Før udførelse af vedligeholdelsesopgaver på
værktøjet, skal batteriet fjernes. Tag opladeren ud af
stikkontakten, før den rengøres.
Man skal regelmæssigt rengøre værktøjets
u
ventilationshuller og oplader med en blød børste eller en
tør klud.
Man skal regelmæssigt gøre motorhuset rent med en
u
fugtig klud. Man må ikke bruge slibemidler eller
opløsningsmidler.
Man skal regelmæssigt åbne patronen og banke den let
u
for at fjerne støv fra dens indre.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du en dag skal udskifte dit Black & Decker produkt, eller
hvis du ikke skal bruge det længere, må du ikke bortskaffe det
sammen med husholdningsaffald. Dette produkt skal være
tilgængeligt for separat indsamling.
z
Separat indsamling af brugte produkter og emballage
gør det muligt at genbruge materialer. Genbrugte
materialer forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af
elektriske husholdningsprodukter på kommunale lossepladser
eller hos den forhandler, som du købte produktet af.
Black & Decker har en facilitet til indsamling og genbrug af
Black & Decker-produkter, når deres levetid er slut.
Få fordelen ved denne service ved at returnere produktet til en
autoriseret tekniker, der samler værktøj sammen på vores
vegne.
DANSK
75

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents