Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 87

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
προκαλέσει σωματικές βλάβες.
Πιάνετε το μηχάνημα μόνο από τις μονωμένες
u
επιφάνειές του όταν κατά την εργασία σας υπάρχει
κίνδυνος το αξεσουάρ κοπής να "χτυπήσει"
ηλεκτρικές γραμμές ή το ηλεκτρικό καλώδιο του ίδιου
του μηχανήματος. Το αξεσουάρ κοπής σε επαφή με μια
υπό τάση ευρισκόμενη ηλεκτρική γραμμή μπορεί να
θέτουν επίσης και τα μεταλλικά τμήματα του μηχανήματος
υπό τάση κι έτσι μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες η κάποιο άλλο πρακτικό
u
μέσο για να ασφαλίστε και στηρίξτε το τεμάχιο
εργασίας σε μια σταθερή επιφάνεια. Το κράτημα με το
χέρι η με το σώμα σας το κάνει ασταθείς και μπορεί να
οδηγήσει στο χάσιμο έλεγχου.
Πριν από τη διάτρηση τοίχων, δαπέδων ή οροφών,
u
εντοπίστε τις θέσεις όπου βρίσκονται καλώδια και
σωληνώσεις.
Αποφύγετε να αγγίξετε τη μύτη ενός τρυπανιού αμέσως
u
μετά τη διάτρηση, καθώς ενδέχεται να είναι πολύ ζεστή.
Αυτο το εργαλείο δεν προσδιορίζεται για χρήση από
u
άτομα (συμπεριλαμβάνοντας και τα παιδιά) με
ελαττωμένες φυσικές, αισθητήριες και ψυχικές
δυνατότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν
υπάρχει επιτήρηση ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής
από έναν υπεύθυνο άτομο για την ασφάλεια τους. Τα
παιδιά πρέπει να επιτηρηθούν για να βεβαιωθείτε ότι δεν
παίζουν με το εργαλείο.
Η ενδεδειγμένη χρησιμοποίηση αναφέρεται σε αυτές τις
u
οδηγίες χρήσεως. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή
προσθηκών όσο και η πραγματοποίηση εργασιών που
δεν συνιστώνται στις οδηγίες αυτές εγκυμονεί κίνδυνο
τραυματισμού και/η περιουσίας.
Δόνηση
Οι δηλωμένες τιμές εκπομπής δόνησης στον τομέα τεχνικών
χαρακτηριστικών και στη δήλωση συμμόρφωσης έχουν
μετρηθεί σύμφωνα με μια πρότυπη μέθοδος δοκιμής
παρεχόμενη από το EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την σύγκριση ενός εργαλείο με ένα άλλο. Η δηλωμένη τιμή
εκπομπής δόνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε μια
προκαταρτική εκτίμηση έκθεσης.
Προσοχή! Η τιμή εκπομπής δόνησης κατά τη παρόν χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη
δηλωμένη τιμή αναλόγως με τον τρόπο που χρησιμοποιείται
το εργαλείο. Το επίπεδο δόνησης μπορεί να αυξηθεί πάνω
από το δηλωμένο επίπεδο.
Κατά την εκτίμηση έκθεσης στη δόνηση για να αποφασιστούν
τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται από το 2002/44/EΚ για
την προστασία ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το
εργαλείο, πρέπει να ληφθεί υπόψη μια εκτίμηση έκθεσης
δόνησης, οι παρόν καταστάσεις χρήσης και ο τροφός χρήσης
εργαλείου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μερί του κύκλου
εργασίας όπως πόσες φορές σβήνεται το εργαλείο και όταν
δουλεύει χωρίς φορτίο πρόσθετα πόσες φορές πατιέται η
σκανδάλη.
Ετικέτες επάνω στο εργαλείο
:
Πάνω στο εργαλείο υπάρχουν οι εξής σχηματικές απεικονίσεις:
Προσοχή! Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Επιπρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για μπαταρίες
και φορτιστές
Μπαταρίες
Μην επιχειρήσετε ποτέ να την ανοίξετε, για κανένα λόγο.
u
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό.
u
Μην την αποθηκεύετε σε χώρους όπου η θερμοκρασία
u
μπορεί να υπερβεί τους 40 °C.
Να τη φορτίζετε μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
u
μεταξύ 10 °C και 40 °C.
Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο με το φορτιστή που
u
παρέχεται με το εργαλείο.
Σε ό,τι αφορά την απόρριψη των μπαταριών,
u
ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα
p
"Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον".
Μην φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Φορτιστές
Χρησιμοποιήστε μόνο το φορτιστή της Black & Decker για
u
τη φόρτιση μπαταριών του τύπου που συνοδεύει το
εργαλείο σας. Σε άλλες μπαταρίες ενδέχεται να σημειωθεί
διάρρηξη, προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη
u
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Αντικαταστήστε αμέσως τα ελαττωματικά καλώδια.
u
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε νερό.
u
Μην ανοίγετε το φορτιστή.
u
Μην επιχειρήσετε να διερευνήσετε το εσωτερικό του
u
$
φορτιστή.
Ο φορτιστής προορίζεται μόνο για χρήση σε
+
εσωτερικούς χώρους.
Διαβάστε τον εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
87

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents