Eg-Conformiteitsverklaring - Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for EPC126:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
Oplader
90500843
90500847
90500855
90500858
Netspanning
V
230-240
AC
Netspanning
V
14.5-15.3
DC
Amperage
mA 210-220
Gemiddelde oplaadtijd h 8-10
Niveau van de geluidsdruk volgens EN 60745:
Geluidsdruk (L
) 87 dB(A), onzekerheid (K) 3 dB(A)
pA
Geluidsvermogen (L
) 98 dB(A), onzekerheid (K) 3 dB(A)
WA
Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom) volgens EN 60745:
Klopboren in beton
(a
) 11.4 m/s
h, ID
Boren in metaal
(a
) <2.6 m/s
h, D
n- en uitdraaien van schroeven zonder stootkracht
<2.5 m/s
, onzekerheid (K) 1.5 m/s
2
2

EG-conformiteitsverklaring

MACHINERICHTLIJN
EPC126/EPC146/EPC186/
EPC148/EPC148/EPC188
Black & Decker verklaart dat deze producten, zoals onder
"technische gegevens" beschreven, overeenkomstig zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Neem voor meer informatie contact op met Black & Decker via
het volgende adres of zie de achterzijde van de handleiding.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
_
van de technische gegevens en geeft deze verklaring namens
Black & Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
40
90500844
90500845
90500848
90500849
90500856
90500857
90500859
90500860
230-240
230-240
17.4-18.2
21.75-22.6
200-210
210-230
8-10
8-10
, onzekerheid (K) 1.5 m/s
2
2
, onzekerheid (K) 1.5 m/s
2
2
(a
h, S
%
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Verenigd Koninkrijk
20/07/2010
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn producten en biedt
een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen
een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze
niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na
datum van aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze
vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het
product of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden,
u
professionele toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
u
Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of
u
door een ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze
)
u
servicecentra of Black & Decker personeel.
Om een beroep op de garantie te doen, dient u een
aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde
van deze handleiding.
U kunt ook een lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende Internet-
adres: www.2helpU.com
Meld u aan op onze website www.blackanddecker.nl om te
worden geïnformeerd over nieuwe producten en speciale
aanbiedingen. Verdere informatie over het merk
Black & Decker en onze producten vindt u op
www.blackanddecker.nl

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents