Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 70

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte Black & Decker
serviceverksteder, som også gir kostnadsoverslag og
reparerer våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder finnes på
Internet, vår hjemmeside www.blackanddecker.no samt
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet ikke har material- og/
eller fabrikasjonsfeil ved levering til kunde. Garantien er i
tillegg til kundens lovlige rettigheter og påvirker ikke disse.
Garantien gjelder innen medlemsstatene i den Europeiske
Unionen og i det Europeiske Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grunn av
material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold til
spesifikasjonene, innen 24 måneder fra kjøpet, påtar
Black & Decker seg å reparere eller bytte ut produktet med
minst mulig vanskelighet for kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
normal slittasje
u
feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
u
at produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander,
u
emner eller ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er beregnet på
industriell/profesjonell/yrkesmessig bruk, men til hus- og
hjemmebruk.
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt utført av noen
andre enn et autorisert Black & Decker serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvittering
leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted
senest 2 måneder etter at feilen har blitt oppdaget.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted;
kontakt det lokale Black & Decker kontoret på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte serviceverksteder samt servicevilkår finnes også
tilgjengelig på Internet, adresse: www.2helpU.com
Vennligst stikk innom våre nettsider på www.blackanddecker.no
for å registrere ditt nye Black & Decker-produkt og for å holde
deg oppdatert om nye produkter og spesialtilbud. Du finner
mer informasjon om Black & Decker og produktutvalget vårt
på www.blackanddecker.no
70

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents