Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 82

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
- Jos momentti ei riitä ruuvin ruuvaukseen, lisää
momenttia ja jatka ruuvin kiristämistä.
Toista toimenpide, kunnes löydät oikean momentin.
Käytä samaa momenttia jäljellä olevien ruuvien
kiristämiseen.
Betonin poraaminen (kuva H & I)
Jos aiot porata betonia, aseta säädin (3)
u
iskuporausasentoon siirtämällä merkki kohdakkain
nuolen (16) kanssa.
Siirrä nopeudensäätökytkin (5) eteenpäin koneen etuosaa
u
kohti (2. vaihde).
Nopeudensäätökytkin (kuva I)
Jos aiot porata terästä tai ruuvata, siirrä
u
nopeudensäätökytkin (5) koneen takaosaa kohti (1. vaihde).
Jos aiot porata muuta kuin terästä, siirrä
u
nopeudensäätökytkin (5) koneen etuosaa kohti (2. vaihde).
Poraus ja ruuvaus
Valitse suunnanvaihtokytkimellä (2) pyörimissuunnaksi
u
eteen- tai taaksepäin.
Käynnistä kone painamalla virrankatkaisijaa (1).
u
Koneen nopeus riippuu siitä, kuinka paljon
virrankatkaisijaa painetaan.
Sammuta kone päästämällä irti kytkimestä.
u
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Poraus
Paina terää kevyesti suoraan työstökappaletta kohti.
u
Vähennä koneen painamista juuri ennen kuin terän kärki
u
tulee ulos työstökappaleen toiselta puolelta.
Käytä puunpalaa työstökappaleen alla halkeilun estämiseksi.
u
Käytä litteää puuporanterää poratessasi suuria reikiä
u
puuhun.
Käytä HSS-teriä (pikaterästeriä) poratessasi metallia.
u
Käytä betoniteriä poratessasi betonia.
u
Käytä voiteluainetta poratessasi muita metalleja kuin
u
valurautaa tai messinkiä.
Tee pistepuikolla aloitusreikä porattavan reiän
u
keskikohtaan, niin porauksen tarkkuus paranee.
Ruuvaus
Käytä aina oikean mallista ja -kokoista ruuvinväännintä.
u
Jos ruuvi on hankala kiristää, voidaan voiteluaineena
u
käyttää hiukan nestemäistä pesuainetta tai saippuaa.
Pidä konetta ja ruuvinväännintä aina kohtisuorassa ruuviin
u
nähden.
Huolto
Black & Deckerin kone on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman vähällä
82
huollolla. Oikealla huollolla ja säännöllisellä puhdistuksella
kone säilyttää suorituskykynsä.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi minkään
muunlaista huoltoa.
Varoitus! Poista akku ennen työkalun huoltamista. Irrota laturi
virtalähteestä ennen puhdistamista.
Puhdista koneen ja laturin ilma-aukot säännöllisesti
u
pehmeällä harjalla tai kuivalla siivousliinalla.
Puhdista työkalun kuori säännöllisesti kostealla
u
siivousliinalla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen
liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.
Avaa istukka säännöllisin väliajoin ja kopauta sitä pölyjen
u
poistamiseksi sisältä.
Ympäristö
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen kanssa.
Kun Black & Decker -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä
sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä
erikseen.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä
kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne
vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.
Black & Decker tarjoaa mahdollisuuden Black & Decker -
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on
poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta
laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää
laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen sijainnin
ottamalla yhteyden Black & Deckerin toimistoon, joka sijaitsee
tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista
Black & Decker -huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Akut
Black & Deckerin akut voidaan ladata useaan
kertaan. Vie loppuunkäytetyt akut niille tarkoitettuun
keräyspaikkaan tai -astiaan:

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents