Eu-Overensstemmelseserklæring - Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for EPC126:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
EU overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
EPC126/EPC146/EPC186/
EPC148/EPC148/EPC188
Black & Decker erklærer, at disse produkter, beskrevet under
"tekniske data", overholder følgende:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1
For mere information, kontakt venligst Black & Decker på
følgende adresse eller på adressen bagerst
i brugsanvisningen.
_
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil
og laver denne deklaration på vegne af Black & Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
%
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
20/07/2010
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede Black & Decker
serviceværksteder, som giver forslag til omkostninger og
reparerer vore produkter. Oversigt over vore autoriserede
værksteder findes på internettet på vor hjemmeside
www.blackanddecker.dk samt www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for materielle
skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til konsumentens lovlige rettigheder og
påvirker ikke disse. Garantien gælder indenfor
medlemsstaterne af den Europæiske Union og i det
Europæiske Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grund af
materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen, inden
for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst muligt besvær
for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket
i forbindelse med:
normal slitage
u
uheldige følger efter unormal anvendelse af værktøjet
u
overbelastning, hærværk eller overdrevent intensivt brug
u
af værktøjet
ulykkeshændelse
u
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført af nogen
anden end et autoriseret Black & Decker værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen
indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted,
senest 2 måneder efter at fejlen opdages. For information om
nærmeste autoriserede værksted: kontakt det lokale
Black & Decker kontor på den adresse som er opgivet i
brugsanvisningen. Liste over alle autoriserede Black & Decker
serviceværksteder samt servicevilkår er tilgængelig på
internettet, på adressen www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website www.blackanddecker.dk for
at registrere dit nye produkt og for at blive holdt ajour om nye
produkter og specialtilbud. Der findes yderligere oplysninger
om mærket Black & Decker og vores produktsortiment på
adressen www.blackanddecker.dk
DANSK
77

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents