Download Print this page

Eerste Installatie Uitvoeren; Gps-Signalen Ontvangen - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Het apparaat uitschakelen
Druk op ?/1.
Het apparaat schakelt over naar de wachtstand
om het stroomverbruik te beperken.
Opmerkingen
• Schakel de stroomvoorziening alleen uit als u het
apparaat langer dan 3 maanden niet gaat gebruiken.
• Als u de stroomvoorziening uitschakelt, kan het even
duren voordat u GPS-signalen ontvangt wanneer u
de stroomvoorziening weer inschakelt.
• Verwijder het apparaat uit de houder en koppel de
accuadapter los wanneer u het apparaat niet
gebruikt. Hiermee voorkomt u dat de accu van de
auto leegloopt.

Eerste installatie uitvoeren

De volgende items kunnen worden
geconfigureerd met de opstartconfiguratiewizard.
– Taal voor het scherm en de stembegeleiding
– Afstandsnotatie (mijlen/kilometers)
– Helderheid van het scherm
– 24-/12-uurs notatie
– Uw thuisadres
Volg de instructies op het scherm om de
installatie uit te voeren.
De bovenstaande items kunnen op elk gewenst
moment worden gewijzigd in het instelmenu
(pagina 14).

GPS-signalen ontvangen

Na de installatie parkeert u de auto maximaal
20 minuten op een veilige, open plek (zonder
hoge gebouwen, enzovoort) zodat de GPS-
signalen kunnen worden ontvangen voordat u het
navigatiesysteem gebruikt. Het systeem heeft
signalen van ten minste 3 GPS-satellieten nodig
om de huidige positie van de auto correct te
kunnen berekenen.
Aanduiding voor GPS-status*
* Het pictogram geeft de ontvangststatus voor GPS-
signalen aan. De aanduiding
branden als het signaal niet kan worden ontvangen.
gaat rood
7

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51