Download Print this page

Routes Zoeken; De Bestemming Instellen En De Begeleiding - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Routes zoeken

Het systeem zoekt automatisch naar routes nadat
u de bestemming hebt ingesteld.
Controleer voordat u begint of er voldoende
GPS-signalen worden ontvangen voor de
navigatie (pagina 7).
De bestemming instellen en de
begeleiding starten
Hier wordt de procedure voor het zoeken naar de
route en het starten van de routebegeleiding
uitgelegd.
Ter illustratie wordt het instellen van de
bestemming op adres uitgelegd.
Zie "De bestemming op andere manieren
instellen" op pagina 11 voor meer informatie
over andere manieren waarop de bestemming
kan worden ingesteld.
Voor uw veiligheid parkeert u de auto op een
veilige plek en moet u de bestemmingsinformatie
invoeren voordat u gaat rijden.
1
Geef het hoofdmenu weer.
Raak de kaart in het kaartscherm aan.
Druk op VOICE/POSITION in het
menuscherm en raak de kaart aan.
2
Selecteer "Navigeren".
10
3
Selecteer "Adres invoeren" en voer de
adresgegevens in.
Voer de items in de onderstaande volgorde in
en raak
of de mogelijkheid in de lijst aan
om door te gaan.
Zie "Bewerkingen met het toetsenbord" op
pagina 9 voor meer informatie over het
invoeren van tekens.
1 "Land"
2 "Plaats of postcode"
Als het mogelijk is de bestemming te
bepalen aan de hand van de geselecteerde
postcode*
1
, wordt het bevestigingsbericht
voor het adres weergegeven. Selecteer
"Route berekenen".
3 "Straat / bestemming"
4 "Huisnummer" of "Dwarsstraat"*
Het bevestigingsbericht voor het adres
wordt weergegeven.
*1 Alleen beschikbaar in het Verenigd
Koninkrijk en Nederland.
*2 Alleen beschikbaar als deze in de
geselecteerde straat voorkomt.
4
Selecteer "Route berekenen".
De route wordt berekend en de
routebegeleiding wordt gestart.
2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51