Download Print this page

Sony NV-U51 Quick Start Manual page 113

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Innehållsförteckning
Varning!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontrollernas placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Slå på enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utföra initierande inställning. . . . . . . . . . . . . . . 7
Ta emot GPS-signaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Menyhantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Åtgärder från tangentbordet. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Andra sätt att ange resmålet. . . . . . . . . . . . . . . 11
Anvisningsskärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Innehåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8
Ansluta till en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Angående LCD-skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rengöra sugkoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Byta säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Om kassering av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Återställa enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
13
14
15
3

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51