Download Print this page

Systeminställningar - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Mer information finns i den medföljande PDF-
manualen.
Ruttvisning
Du kan visa hela resvägen till resmålet.
Du visar fönstret genom att från kartvisningen
välja "Alternativ" c "Visa rutt".
Kartrullningsläge
Du kan växla till kartrullningsläge från
kartvisningsläget genom att peka på
du får ruttanvisningar eller ej.
I kartrullningsläget visas hårkorset på kartan och
du kan dra skärmen så att kartan rullas.
Ställ in kartans skala genom att peka på
Placera mitten av hårkorset på en önskad punkt,
peka sedan på
för att visa
kartrullningsmenyn där du bl.a. kan ange
punkten som ett resmål.
Du återgår till visningen av fordonets aktuella
position genom att peka på
Du kan göra inställningar som gäller systemet
och minnet.
Från huvudmenyn väljer du "Mer..." c
"Inställningar" c önskad kategori c önskat
inställningsalternativ enligt följande.
Flera representativa inställningsalternativ för de
olika kategorierna visas här som exempel.
Mer information finns i den medföljande PDF-
manualen.
Grundinställningar
Navigeringsvy (för att välja vilken kartvy du
vill ha som standard, 2D eller 3D), Visa
avstånd/ankomsttid till resmål (för att visa/
stänga information om avstånd till resmål och
ankomsttid (ETA)) m.m.
vare sig
Aktuell karta
Aktuell karta (för att välja någon av de kartor
som finns lagrad i enheten).
POI
Visa IP (för att visa/stänga olika IP),
Snabblänk 1-3 (för att lagra 3 IP-kategorier
som du ofta använder, som var och en kan
användas som en genväg när du anger resmål).
Resvägsprofil
Typ av rutt (för att välja preferens för
ruttsökningar), Motorvägar (tillåta/undvika/
/
.
förbjuda motorvägar/huvudvägar) m.m.
Obs!
Varningar som ges enligt kartinformation kanske inte
alltid stämmer på grund av vägarbeten eller liknande.
Faktiska trafiksituationer och vägbegränsningar äger
alltid företräde över den information som ges av
.
navigationssystemet.
Systeminställningar
13

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51