Download Print this page

Ruttsökning; Ställa In Resmål Och Startanvisningar - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ruttsökning
När du har angett resmål kan systemet söka efter
rutter.
Innan du börjar bör du kontrollera att GPS-
signalen är tillräckligt stark för navigering
(sid. 7).
Ställa in resmål och
startanvisningar
Här beskrivs hur du gör för att söka en rutt och
starta ruttanvisningarna.
Som ett exempel visas hur du gör för att välja
resmål efter adress.
För information om hur du gör för att välja
resmål på andra sätt, se "Andra sätt att ange
resmålet" på sid. 11.
För din egen säkerhet bör du parkera fordonet på
en säker plats och mata in informationen om
resmålet innan du påbörjar resan.
1
Visa huvudmenyn.
När kartan visas pekar du på kartan.
I menyläget trycker du på VOICE/POSITION
och pekar sedan på kartan.
2
Välj "Navigera".
10
3
Välj "Ange adress" och mata sedan in
adressen.
Mata in alternativen i nedanstående ordning
och fortsätt genom att peka på
kandidaten i listan.
För information om hur du gör för att mata in
tecken, se "Åtgärder från tangentbordet" på
sid. 9.
1 "Land"
2 "Ort eller postnummer"
Om det är möjligt att precisera resmålet
med det valda postnumret*
för adressbekräftelse. Välj "Beräkna rutt".
3 "Gata / Resmål"
4 "Husnummer" eller "Tvärgata"*
Fönstret för adressbekräftelse visas.
*1 Endast tillgängligt i Storbritannien och
Nederländerna.
*2 Kan bara väljas om det finns en tvärgata på
den valda gatan.
4
Välj "Beräkna rutt".
Rutten beräknas och ruttanvisningarna startar.
För att finjustera resmålet
Du kan växla över från fönstret för
adressbekräftelse till kartrullningsläget, och
sedan finjustera resmålet.
1 Peka på
för att växla över till
kartrullningsläget.
2 Justera resmålet genom att dra skärmen.
3 Peka på
för att visa kartrullningsmenyn
och välj sedan "Navigera dit".
För information om hur du använder
kartrullningsläget, se "Kartrullningsläge" på
sid. 13.
eller
1
, visas fönstret
2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51