Download Print this page

Ytterligare Information; Försiktighetsåtgärder; Angående Lcd-Skärmen; Underhåll - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Ytterligare information

Försiktighetsåtgärder
Om du har parkerat fordonet i direkt solljus bör
du låta enheten svalna innan du använder den.
Kondensbildning
Under regniga dagar och i fuktiga miljöer kan det
bildas kondens i enhetens teckenfönster. Då
fungerar inte enheten som den ska. I så fall
skjuter du POWER-omkopplaren till höger på
enhetens undersida till läget OFF, och väntar
sedan ungefär en timme tills fukten har hunnit
avdunsta.
Angående LCD-skärmen
Eventuellt kan några små blåa, röda eller gröna
punkter visas konstant på skärmen. Dessa
"ljuspunkter" kan uppstå på alla LCD-skärmar.
LCD-skärmen är tillverkad med hög precision
och har 99,99 % eller fler aktiva bildpunkter. Det
är däremot möjligt att en liten procent (typiskt
ungefär 0,01 %) av bildpunkterna inte tänds som
de ska. Det här fenomenet kommer inte vara
någon olägenhet vid normalt bruk.
Underhåll
Rengöra sugkoppen
Rengör ytan på sugkoppen om den blir smutsig
och dess fäststyrka minskar.
Innan du rengör sugkoppen tar du bort den från
fästet genom att följa nedanstående steg.
1
Håll fast den vänstra ratten och lossa
den högra ratten och tar sedan bort
båda rattarna.
2
Ta bort sugkoppen.
3
Rengör sugkoppens yta med vatten.
Rengör och torka sugkoppen innan du sätter
tillbaka den.
fortsätt till nästa sida t
15

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51