Download Print this page

Bewerkingen Met Het Toetsenbord - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Actie
Navigatie naar uw
thuisadres starten
Navigatie starten naar
de dichtstbijzijnde POI
die is opgeslagen in de
Snelkoppelingen*
* Zie pagina 11 en 14 voor meer informatie over
Snelkoppelingen.
Bewerkingen met het
toetsenbord
Het toetsenbord wordt weergegeven wanneer u
tekst moet invoeren.
U hoeft tekens alleen in hoofdletters in te voeren,
de tekens worden automatisch omgezet naar de
juiste tekens. U kunt, indien nodig, speciale
tekens invoeren.
Gebaar
Een dakje.
Snelkoppeling 1
Horizontale lijn
(van links naar rechts).
Snelkoppeling 2
Verticale lijn
(naar beneden).
Snelkoppeling 3
Horizontale lijn
(van rechts naar links).
Mogelijkheid/invoerveld
Aantal mogelijkheden
Actie
Een letter invoeren
Een speciaal teken
invoeren
Een cijfer invoeren
Een spatie invoeren
Een teken verwijderen
Een mogelijkheid
selecteren
De lijst met
mogelijkheden
weergeven*
* De lijst met mogelijkheden wordt automatisch
weergegeven naarmate het aantal mogelijkheden
afneemt terwijl u tekens invoert.
Handeling
De toets met het
gewenste teken.
"ÂÄÁ" om over te
schakelen naar het
toetsenbord voor
speciale tekens en
vervolgens het gewenste
teken; daarna "ABC" om
weer terug te schakelen.
"123" om over te
schakelen naar het
toetsenbord voor cijfers
en vervolgens de
gewenste cijfertoets;
daarna "ABC" om weer
terug te schakelen.
of de mogelijkheid in
de lijst.
"List"
9

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51