Grundläggande Hantering; Menyhantering - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Grundläggande hantering
Här förklaras de grundläggande åtgärder som du
använder för att styra systemet.
Grundläggande hantering kan utföras via
pekskärmen. Peka försiktigt med fingret på de
ikoner som visas.
Obs!
Tryck inte för hårt på skärmen och peka inte på den
med vassa föremål, t.ex. pennor eller liknande.

Menyhantering

Huvudmenyn visas när du slår på enheten genom
att trycka på ?/1 (utom under ruttanvisningar, då
visas kartan).
Om du vill visa huvudmenyn när kartan visas
pekar du på kartan.
Om du vill komma tillbaka till huvudmenyn från
något av menylägena, trycker du på VOICE/
POSITION och pekar sedan på kartan.
8
Med hjälp av följande procedur kan du göra
inställningar för alternativen på menyn.
1
Visa huvudmenyn.
2
Peka på "Mer...".
3
Peka på "Inställningar".
Listan med inställningskategorier visas.
4
Peka på önskad inställningskategori,
sedan på önskat inställningsalternativ
och välj därefter den inställning du vill
använda.
Du rullar listan genom att peka på v/V.
Exempel på procedur: standardinställning
för kartvisningen
Välj "Grundinställningar" c "Navigeringsvy"
c "2D" eller "3D".
När du använder menyn:
Om du vill backa till ett föregående visningsläge
pekar du på
eller
Om du vill avbryta menyvalet trycker du på
VOICE/POSITION (då öppnas visningsläget
som visar fordonets aktuella position).
Obs!
Alternativen i menyn och hur du ställer in alternativen
varierar beroende på vilket menyalternativ du valt.
.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51