Utföra Initierande Inställning; Ta Emot Gps-Signaler - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Obs!
• Slå inte av huvudströmmen utom då du vet med dig
att enheten inte kommer att användas på mer än
3 månader.
• När du slår på den igen efter det att huvudströmmen
varit avslagen kan det ta en stund innan GPS-
signalerna tas emot igen.
• Ta bort enheten från fästet och koppla bort
bilbatteriadaptern när enheten inte används så
undviker du att bilbatteriet töms på ström.
Utföra initierande inställning
Följande kan konfigureras med hjälp av
konfigurationsguiden vid uppstart.
– Språk för röstanvisningar och
skärmmeddelanden
– Avståndsformat (miles/kilometer)
– Teckenfönstrets ljusstyrka
– 24/12-timmvisning
– Din hemadress
Utför inställningarna genom att följa
anvisningarna på skärmen.
Ovanstående inställningar kan du när som helst
ändra via inställningsmenyn (sid. 13).

Ta emot GPS-signaler

När du har installerat enheten parkerar du bilen
på en säker och öppen plats (utan höga
byggnader och liknande) under ungefär
20 minuter så att GPS-signalerna kan tas emot
innan du börjar använda navigationssystemet.
Systemet kräver signaler från minst 3 GPS-
satelliter för att kunna beräkna fordonets korrekta
position.
Indikator för GPS-status*
* Ikonen visar mottagningsstatus för GPS-signalerna.
Indikatorn
lyser rött när signalen inte kan tas
emot.
7

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51