Download Print this page

Kontrollernas Placering; Slå På Enheten - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Kontrollernas placering

Mer information finns på de sidor som anges i
förteckningen.
a VOICE/POSITION-knapp 8, 10
Under ruttanvisningarna:
För att höra nästa ruttanvisning.
I menyläget:
För att visa kartan.
I kartläget:
För att visa fordonets aktuella position.
b Teckenfönster/pekskärm
c Inbyggd GPS-antenn
d ?/1 (på/standby)-knapp 6
Med den här knappen slår du på och stänger
av enheten.
e CHG-indikator (batteriladdning)
Tänds under pågående uppladdning.
f USB-kontakt 14
Via den här kontakten och en USB-kabel
ansluter du enheten till en dator.
g Sensor för automatisk avbländning
Registrerar omgivningens ljusstyrka och
justerar automatiskt teckenfönstrets
ljusstyrka.
h DC IN 5V-kontakt
Här ansluter du nätadaptern.
i Kontaktskydd
Obs!
Om du av misstag tar bort kontaktskyddet kan du
trycka tillbaka det med hjälp av ett spetsigt
förmål.
j POWER-omkopplare 6, 19
För att slå på/av huvudströmmen och för att
återställa enheten.
k Högtalare
Via högtalaren får du anvisningar och
varningar.
l Kontakt för extern GPS-antenn*
För anslutning av extern GPS-antenn till
fästet.
6
m Anslutningskontakt till fästet
* Extra tillbehör
Slå på enheten
När du använder enheten för första gången slår
du på huvudströmmen genom att skjuta
POWER-omkopplaren till läget ON.
Därefter kan du slå på/av enheten genom att
trycka på ?/ 1 till höger på enhetens ovansida.
Så här stänger du av enheten
Tryck på ?/1.
Enheten växlar över till standbyläge för minsta
möjliga strömförbrukning.
POWER
OFF
ON

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51