Download Print this page

Felsökning - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Felsökning
Med följande checklista kan du åtgärda eventuella
problem som kan uppstå med enheten.
Innan du går igenom nedanstående lista bör du
kontrollera anslutningarna och att du utför rätt
åtgärder.
Ikonerna i teckenfönstret för de olika
åtgärderna fungerar inte.
Vissa åtgärder kan ta tid att utföra när en karta visas.
Det går inte att slå på enheten.
t Kontrollera att POWER-omkopplaren längst ned
till höger på enheten är i läget ON.
t Ladda upp det inbyggda batteriet.
t Kontrollera att enheten sitter som den ska i fästet.
Mer information om installationen finns i "Read
This First" (Installationsmanual).
Det inbyggda batteriet kan inte laddas upp.
t Kontrollera att POWER-omkopplaren längst ned
till höger på enheten är i läget ON.
t Om du använder nätadaptern kopplar du bort den
från vägguttaget och ansluten den sedan igen.
t Det inbyggda litiumjonbatteriet kan laddas upp i
temperaturer mellan 5 – 45 ºC. Det är inte säkert att
batteriet kan laddas om temperaturen i enheten ökar
t.ex. genom att solen lyser på den. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Det går inte att ta emot GPS-signaler.
Läs först GPS-översikten (sid. 5), kontrollera sedan
GPS-status genom att välja "Mer..." i huvudmenyn c
"GPS-status".
• Systemet kan inte ta emot GPS-signaler på grund av
att signalen blockeras.
t Flytta bilen till en plats där signalerna kan tas
emot.
• Mottagningen av GPS-signalerna är svag.
t Om ditt fordon har en eluppvärmd eller
värmereflekterande vindruta är det möjligt att du
behöver använda den externa GPS-antennen
VCA-41 (tillval).
• Det finns ett hinder framför GPS-antennen.
t Installera enheten där signalen inte störs av bilens
chassi eller liknande.
• Det är inte säkert att signalen kan tas emot om du har
klätt rutan med en film.
t I så fall använder du den externa GPS-antennen
VCA-41 (tillval).
18
Fordonets position på kartan stämmer inte
överens med den aktuella vägen.
Felmarginalen för signalen från GPS-satelliterna är för
stor. Felmarginalen kan vara några hundra meter när
den är som störst.
Röstguiden hörs inte.
Du har ställt in för låg volym.
t Höj volymen (sid. 11).
När enheten strömförsörjs av det inbyggda
batteriet, är det möjligt att volymen minskar något.
LCD-skärmen visar inte en normal bild.
• I höga temperaturer är det möjligt att LCD-skärmen
blir mörkare vilket kan göra bilden svår att se. I låga
temperaturer är det möjligt att en fryst bild (efterbild)
uppstår på LCD-skärmen. Det här är inget tecken på
att något är fel, LCD-skärmen kommer att visa en
normal bild när temperaturen åter ligger inom
ramarna för den specificerade driftstemperaturen.
• LCD-skärmen är mörk.
t Den automatiska avbländningen har kanske
aktiverats av att dess sensor 7 (sid. 6) täckts för
av en hand eller liknande.
Fästet lossnar från sin fästyta.
Fäststyrkan minskar om ytan på sugkoppen eller
fästytan är smutsiga.
t Rengör sugkoppen och fästytan (sid. 15).
Demonstrationsläget startar automatiskt även
om du inte utför någon åtgärd.
t Stäng av det automatiska demonstrationsläget
genom att välja "Mer..." i huvudmenyn c
"Inställningar" c "Grundinställningar" c
"Demoläge". Kontrollera sedan att "Demoläge" är
avaktiverat.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51