Download Print this page

Gesture Command-Kontroll (Pekstyrning); Åtgärder Från Tangentbordet - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gesture Command-kontroll
(pekstyrning)
I kartvisningsläget (med undantag för
kartrullningsläget), kan du genom en
specificerad fingerrörelse, t.ex. längs en linje, lätt
utföra funktioner du ofta använder. Det här kallas

Gesture Command-kontroll (pekstyrning).

För att
starta navigationen till
ditt hem
starta navigationen till
närmaste IP som
sparats under
snabblänkar*
* Mer information om snabblänkar finns på sid. 11 och
13.
Åtgärder från tangentbordet
Tangentbordet visas när du behöver mata in text.
Du behöver bara mata in tecknen som versaler
("stora bokstäver"), eftersom systemet
automatiskt konverterar dem till passande
format. Vid behov kan du använda specialtecken.
Rita
ett circumflex.
Snabblänk 1
horisontell linje
(från vänster till höger).
Snabblänk 2
vertikal linje
(nedåt).
Snabblänk 3
horisontell linje
(från höger till vänster).
Kandidat/inmatningsfält
För att
mata in en bokstav
mata in ett
specialtecken
mata in ett nummer
mata in ett mellanslag
radera ett tecken
välja en kandidat
visa listan med
kandidater*
* Listan med kandidater visas automatiskt vartefter
antalet kandidater minskar i och med att du matar in
tecken.
Antal kandidater
Peka på
önskad teckentangent.
"ÂÄÁ" för att växla
över till tangentbordet
med specialtecken och
peka sedan på tangenten
med önskat tecken och
därefter på "ABC" för
att gå tillbaka.
"123" för att växla över
till det numeriska
tangentbordet och peka
sedan på tangenten med
önskad siffra och
därefter på "ABC" för
att gå tillbaka.
eller kandidaten i
listan.
"List"
9

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51