Download Table of Contents Print this page

Bedieningselementen; Het Apparaat In-/Uitschakelen; Eerste Installatie Uitvoeren; Gps-Signalen Ontvangen - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents

Bedieningselementen

Zie de aangegeven pagina's voor meer
informatie.
a VOICE/POS.-toets 6, 7
Tijdens de routebegeleiding:
De volgende instructies van de
stembegeleiding beluisteren.
In het menuscherm:
De kaart weergeven.
In het kaartscherm:
De huidige positie van de auto weergeven.
b Display/aanraakscherm
c Ingebouwde GPS-antenne
d ?/1-toets (aan/stand-by) 5

Het apparaat in-/uitschakelen.

e CHG-aanduiding (batterij opladen)
Gaat rood branden tijdens het opladen en
wordt groen wanneer het apparaat volledig is
opgeladen.
Wanneer u de adapter loskoppelt, gaat de
aanduiding uit.
f Naamplaatje
g TMC-antenneaansluiting*
h DC IN 5-5,2 V-aansluiting
Hierop kan de accuadapter voor de auto of
een netspanningsadapter*
aangesloten.
i RESET-toets 15
j Memory Stick-toegangslampje
k Zuignap
l Luidspreker
Hiermee worden stembegeleiding en
waarschuwingen uitgevoerd.
m USB-aansluiting 11
Hierop kan een computer worden
aangesloten met de USB-kabel.
1
2
worden
n Memory Stick Duo-sleuf
Voor het plaatsen van een "Memory Stick
Duo" voor extra functies.
*1 Alleen TMC-modellen
*2 Optioneel accessoire
Het apparaat in-/uitschakelen
Het apparaat in-/uitschakelen
Druk op ?/1 (4).
Opmerking
Als u het apparaat langere tijd niet hebt gebruikt, kan
de ingebouwde batterij leeglopen en kunt u het
apparaat wellicht niet inschakelen.
In dit geval sluit u de accuadapter voor de auto aan en
laadt u het apparaat op.
Nadat u het apparaat hebt opgeladen en
ingeschakeld, kan het even duren voordat er een
GPS-signaal wordt ontvangen.

Eerste installatie uitvoeren

Volg de instructies op het scherm om de
installatie uit te voeren.
De instelling kan op elk gewenst moment worden
gewijzigd in het instelmenu (pagina 10).

GPS-signalen ontvangen

Na de eerste installatie parkeert u de auto
maximaal 20 minuten op een veilige, open plek
(zonder hoge gebouwen, enzovoort) zodat aan de
hand van de GPS-signalen nauwkeurig de
huidige positie van de auto kan worden berekend
voordat u het navigatiesysteem gebruikt.
Het pictogram voor de ontvangststatus van het
GPS-signaal wordt weergegeven op het scherm.
De
-aanduiding gaat rood branden als het
signaal niet kan worden ontvangen.
5

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents