Download Print this page

Byta Säkring; Om Kassering Av Enheten - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
När du har satt sugkoppen på plats sätter du
tillbaka rattarna, först vänster och sedan höger
ratt, som du samtidigt skruvar åt.
Varning!
• Rengör aldrig sugkoppen utan att ta bort den
från fästet, eftersom du annars lätt kan skada
fästet.
• Använd inte rengöringsmedel, använd bara
vatten.
• Torka sugkoppen innan du sätter tillbaka den.
Obs!
• Om sugkoppen orsakar ett märke på vindrutan
torkar du rent med vatten.
• Det är möjligt att instrumentbrädan lämnar ett märke
på sugkoppens yta, det påverkar däremot inte
fäststyrkan.
Byta säkring
När du byter säkring i bilbatteriadaptern måste
du se till att den nya säkringen är märkt med
samma amperetal som originalsäkringen. Om
säkringen löser ut kontrollerar du
strömanslutningen och sätter in en ny säkring.
Om säkringen löser ut igen kan det bero på ett
internt fel. Kontakta i så fall närmaste Sony-
återförsäljare.
Säkring (2,5 A)
Varning!
Använd aldrig en säkring med högre amperetal
än den säkring som medföljer enheten eftersom
det kan medföra att enheten skadas.
16

Om kassering av enheten

Ta ur det inbyggda litiumjonbatteriet innan du
kasserar enheten. Lämna sedan in batteriet till en
återvinningsstation.
Så här gör du för att ta ur batteriet.
Obs!
Plocka inte isär enheten förrän det är dags att kassera
den.
1
2
3
Skruva åt
4
Lossa
Slå av huvudströmmen genom att
skjuta POWER-omkopplaren till läget
OFF.
Ta bort kontaktskyddet 9 (sid. 6).
Skruva bort de 2 skruvarna på
undersidan av enheten med hjälp av
en skruvmejsel.
Skjut tillbaka det bakre skyddet och
lyft sedan av det för att öppna
enheten.
1
2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51