Sony NV-U51 Quick Start Manual page 56

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Informatie over deze handleiding
• Deze Beknopte handleiding bevat instructies
voor algemene handelingen.
Raadpleeg de PDF-handleiding op de
bijgeleverde Cd met toepassing (CD-ROM)
voor meer informatie. Raadpleeg de
bijgeleverde "Read This First"
(Installatiehandleiding) voor meer
informatie over installatie en aansluitingen.
• De inhoud van deze handleiding is bedoeld
voor gebruikers met kennis van het
besturingssysteem Microsoft® Windows®.
Raadpleeg de handleiding bij de computer
voor meer informatie over de werking van de
computer.
• Illustraties in deze handleiding kunnen
afwijken van het apparaat.
• Voordat u dit systeem gebruikt, moet u deze
handleiding en "Read This First" aandachtig
doorlezen.
• Bewaar deze handleiding en "Read This
First", zodat u deze later weer kunt
raadplegen.
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en
andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Accessoires waarop dit van toepassing is: Accuadapter/
Netspanningsadapter
2
Geen garantie voor verloren of
beschadigde gegevens
Sony biedt geen garantie voor verloren of
beschadigde gegevens.
Let op
IN GEEN GEVAL IS SONY
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF
GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE,
INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,
WINSTDERVING, OMZETVERLIES,
GEGEVENSVERLIES, HET NIET KUNNEN
GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT OF
ENIGE BIJBEHORENDE APPARATEN,
DOWNTIME EN TIJD VAN DE KOPER IN
RELATIE TOT OF ALS GEVOLG VAN HET
GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, DE
HARDWARE EN/OF DE SOFTWARE.
Welkom!
Dank u voor de aankoop van dit Sony Personal
Navigation System. Voordat u met dit systeem
aan de slag gaat, moet u deze handleiding
aandachtig doorlezen. Bewaar deze handleiding,
zodat u deze ook later kunt raadplegen.
KENMERKEN:
• Plug & Play-mogelijkheid
• Kaart van Europa (NV-U71T) (vooraf
geïnstalleerd)
• Regionale kaart (NV-U51) (vooraf
geïnstalleerd)
• 18 talen beschikbaar voor stembegeleiding en
17 talen beschikbaar voor het schermdisplay
• 3,5-inch display van hoge kwaliteit met
aanraakscherm
• Geavanceerde GPS-ontvanger met 12 parallelle
kanalen
• Luidspreker van hoge kwaliteit
• RDS-TMC-compatibel (Traffic Message
Channel)*
• Gebruik met een batterij
• Automatische dimmerfunctie
• Gesture Command-bediening (bediening door
middel van gebaren)
* Optioneel accessoire vereist voor NV-U51.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51