Bedieningselementen; Het Apparaat Inschakelen - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Bedieningselementen

Zie de aangegeven pagina's voor meer
informatie.
a VOICE/POSITION-toets 8, 10
Tijdens de routebegeleiding:
De volgende instructies van de
stembegeleiding beluisteren.
In het menuscherm:
De kaart weergeven.
In het kaartscherm:
De huidige positie van de auto weergeven.
b Display/aanraakscherm
c Ingebouwde GPS-antenne
d ?/1 (aan/wachtstand) toets 6
Het apparaat in-/uitschakelen.
e CHG-aanduiding (batterij opladen)
Brandt rood tijdens het opladen.
f USB-aansluiting 15
Hierop kan een computer worden
aangesloten met de USB-kabel.
g Sensor voor automatische dimmer
Hiermee wordt het omgevingslicht
gedetecteerd en wordt de helderheid van het
scherm automatisch aangepast.
h DC IN 5V-aansluiting
Hierop kan de netspanningsadapter worden
aangesloten.
i Aansluitingsklep
Opmerking
Als u de aansluitingsklep per ongeluk los trekt,
gebruikt u een puntig voorwerp om de klep weer
in het apparaat te drukken.
j POWER-schakelaar 6, 19
De stroomvoorziening in-/uitschakelen; het
apparaat opnieuw instellen.
k Luidspreker
Hiermee worden stembegeleiding en
waarschuwingen uitgevoerd.
6
l Aansluiting voor externe GPS-
antenne*
Hiermee kan de externe GPS-antenne op de
houder worden aangesloten.
m Houderaansluiting
* Optioneel accessoire

Het apparaat inschakelen

Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt,
moet u de stroomvoorziening inschakelen door
de POWER-schakelaar op ON te zetten.
Hierna kunt u op ?/ 1 rechtsboven op het
apparaat drukken om het apparaat in of uit te
schakelen.
POWER
OFF
ON

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51