Download Print this page

Använda Den Medföljande Programvaran; Innehåll; Ansluta Till En Dator - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Använda den medföljande
programvaran
De grundläggande funktionerna för
programvaran som finns på den medföljande
CD-ROM-skivan beskrivs nedan.
Om du sätter CD-ROM-skivan i datorn visas ett
fönster automatiskt. Följ skärmanvisningarna.
Systemkrav
• Operativsystem: Windows 2000/XP
• CD-ROM/DVD-ROM-enhet
• USB-kontakt
• Minst en 150 MHz processor (CPU)
Innehåll
Installera programvara för PC-anslutning
Du kan installera programvara för anslutning till
en dator (ActiveSync).
Språkhanterare
Språkinformation för skärmmenyer och
röstguide kan läggas till enheten.
Språkinformation som du inte tänker använda dig
av kan du radera från enheten.
Läs handboken
Du kan läsa PDF-handboken som innehåller
ytterligare information om handhavandet.
Supportlänk
Du kommer lätt åt Sonys supportsida för
navigering.
Den här sidan kan du använda när du behöver
teknisk support, uppdatering av programvaran,
svar pa ofta förekommande frågor (FAQ) osv.
14

Ansluta till en dator

Installera PC-anslutningsprogrammet
(ActiveSync) på datorn innan du ansluter till den.
1
Anslut enheten till ett vägguttag med
nätadaptern och nätkabeln.
2
Anslut enheten till datorn med USB-
kabeln.
Anslut den lilla kontakten på USB-kabeln till
USB-kontakten på enheten, anslut sedan den
stora kontakten till en USB-kontakt på datorn.
Om informationsöverföring
Under överföring får du inte
– koppla bort USB-kabeln eller nätadaptern.
– slå av huvudströmmen till enheten, låta enheten
växla över till standbyläge eller återställa enheten.
– stänga av strömmen till datorn, låta datorn växla
över till standbyläge eller starta om datorn.
Om du vill avbryta pågående överföring klickar du på
knappen Avbryt (Cancel) på datorns bildskärm.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51