Download Print this page

Waarschuwing - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Waarschuwing

LEES DEZE HANDLEIDING EN DE
BIJGELEVERDE READ THIS FIRST
(INSTALLATIEHANDLEIDING) VOLLEDIG
DOOR VOORDAT U HET PERSOONLIJKE
NAVIGATIESYSTEEM INSTALLEERT OF
GEBRUIKT. ONJUISTE INSTALLATIE OF
ONJUIST GEBRUIK VAN DIT APPARAAT KAN
ONGELUKKEN, LETSEL OF DE DOOD TOT
GEVOLG HEBBEN.
Veiligheid
• Neem de volgende maatregelen in acht:
– Installeer het navigatiesysteem op een veilige
plaats waar het zicht van de bestuurder niet
wordt belemmerd.
– Installeer het apparaat niet boven een airbag.
– Plaats de kabels en houder zo dat ze het rijden
niet belemmeren.
– Bevestig het apparaat stevig op de houder,
anders kan het apparaat vallen.
– Reinig het oppervlak van de zuignap en het
bevestigingsoppervlak voordat u het apparaat
bevestigt. Wanneer u het apparaat op het
dashboard installeert, reinigt u het oppervlak
waarop het bijgeleverde vel moet worden
bevestigd. Controleer tevens na de installatie of
de zuignap stevig is bevestigd. Als u dit niet
doet, kan het apparaat of de houder vallen.
Als u geen rekening houdt met de bovenstaande
punten, kan dit onveilige situaties tot gevolg
hebben.
• Oefen niet te veel druk uit op het apparaat of de
houder, omdat het apparaat of de houder dan kan
vallen.
• Houd u aan de plaatselijke verkeersregels en
wetgeving.
• Kijk niet voortdurend op het apparaat tijdens het
rijden. Dit is gevaarlijk en kan
verkeersongelukken veroorzaken.
• Als u het navigatiesysteem tijdens het rijden wilt
bedienen, moet u de auto eerst op een veilige
plaats stoppen.
• Pas het apparaat niet aan.
• Demonteer het apparaat niet, behalve als u het
apparaat weggooit.
4
Wanneer u het apparaat binnenshuis
gebruikt
• Gebruik de netspanningsadapter niet als er weinig
ruimte rond het stopcontact is, bijvoorbeeld tussen
een muur en meubilair.
• Gebruik dit product in de buurt van een
stopcontact. Zo kunt u in geval van een storing
tijdens het gebruik de stekker onmiddellijk uit het
stopcontact halen en het product uitschakelen.
• Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen in
contact komen met de metalen onderdelen van het
product of de verbindingskabel. Dit kan
kortsluiting veroorzaken en schade aan het product
toebrengen.
• Houd de metalen contactpunten altijd goed
schoon.
Gebruik
• Plaats geen vreemde voorwerpen in de
houderaansluiting (qd) van het apparaat. Dit kan
storingen veroorzaken.
• Druk op ?/1 (4) om het apparaat uit te
schakelen, haal het apparaat uit de houder en
koppel de accuadapter los. Als u dit niet doet, kan
de accu van de auto leeglopen. Houd rekening met
het volgende.
Als de aanstekeraansluiting van de auto niet is
aangesloten op de ACC-positie van het
contactslot, wordt er nog steeds stroom geleverd
aan de ingebouwde stroomvoorziening van het
apparaat, zelfs als het contact is uitgeschakeld of
het apparaat niet wordt gebruikt.
• Sluit geen andere accessoires (accuadapter,
netspanningsadapter, enzovoort) dan de
bijgeleverde of optionele accessoires aan.
• Stel het apparaat niet bloot aan vuur of water. Dit
kan storing veroorzaken.
• Haal het apparaat uit de auto als u uit de auto stapt
om te voorkomen dat het apparaat wordt gestolen
of dat het apparaat wordt beschadigd door hoge
temperaturen in de auto.
• De ingebouwde batterij kan niet worden
opgeladen bij temperaturen buiten het bereik van
5 – 45 ºC.
• Laat het apparaat niet achter bij hoge
omgevingstemperaturen. De capaciteit van de
ingebouwde batterij kan hierdoor verslechteren of
de ingebouwde batterij kan niet meer worden
opgeladen.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51