Andra Sätt Att Ange Resmålet; Anvisningsskärmar - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Andra sätt att ange resmålet
Du kan också ställa in resmålet och söka rutter på
följande vis.
Från huvudmenyn väljer du alternativen i
följande ordning och sedan "Beräkna rutt" (om
det behövs).
Mer information finns i den medföljande PDF-
manualen.
i närheten
Söker rutter med ledning av intressanta platser
(IP), t.ex. restauranger och hotell utifrån
fordonets aktuella position.
Välj "i närheten" och sedan något av följande
alternativ.
"Snabblänk 1 - 3"
Söker efter resväg till närmaste IP för den
kategori som sparats som snabblänk. Kategorier
för snabblänkar kan ställas in i
inställningsmenyn (sid. 13).
"Sök via namn"
Mata in namnet på en IP direkt.
"Sök via kategori"
Välj önskad IP-kategori från listan.
Hem
Söker efter rutter till den plats där du bor, om du
har registrerat den.
Navigera
Välj "Navigera" och sedan något av följande
alternativ.
"i hela landet"
Söker efter rutter till en IP i det valda landet,
t.ex. en flygplats.
"på annan ort"
Söker rutter till en IP, t.ex. restauranger och
hotell i den valda staden.
"Adressbok"
Söker efter resvägar till ett sparat resmål.
"Senaste resmål"
Söker efter resvägar till senast sökta resmål.
Anvisningsskärmar
När en resväg har beräknats navigeras du till
resmålet med hjälp av såväl visuell guidning som
röstguidning.
Information om kartverktygsmenyn
1 Visar utförlig TMC-information.*
2 För att ställa in volymen.*
3 För att visa menyn med alternativ.
4 Växlar till kartrullningsläge.
*1 När den medföljande (eller som tillval) TMC-
tillsatsen (för trafikinformation) används, visas det
här bara när det är trafikstockning längs den funna
rutten.
*2 När enheten strömförsörjs av det inbyggda
batteriet, är det möjligt att volymen sänks något.
fortsätt till nästa sida t
1
2
3
4
1
2
11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51