Download Print this page

Algemene Handelingen; Menubewerkingen; Gesture Command-Bediening (Bediening Door Middel Van Gebaren) - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Algemene handelingen

Algemene procedures voor het bedienen van het
systeem worden uitgelegd.
Algemene handelingen kunt u uitvoeren op het
aanraakscherm. Raak voorzichtig met uw vinger
de weergegeven pictogrammen aan.
Opmerking
Druk niet te hard op het display en raak het display
niet aan met een scherp voorwerp, zoals een pen,
enzovoort.

Menubewerkingen

Het hoofdmenu wordt weergegeven wanneer u
het apparaat inschakelt door op ?/1 te drukken
(behalve tijdens de routebegeleiding; dan wordt
de kaart weergegeven).
Als u het hoofdmenu wilt weergeven vanuit het
kaartscherm, raakt u de kaart aan.
Als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu vanuit
een willekeurig menuscherm, drukt u op VOICE/
POSITION en raakt u vervolgens de kaart aan.
U kunt items in het menu als volgt instellen.
1
Geef het hoofdmenu weer.
2
Raak "Meer..." aan.
8
3
Raak "Instellingen" aan.
De lijst met instelcategorieën wordt
weergegeven.
4
Raak de gewenste instelcategorie en
het instelitem aan en geef de
gewenste instelling op.
Als u door de lijst wilt bladeren, raakt u v/V
aan.
Procedurevoorbeeld: de
standaardkaartweergave instellen
Selecteer "Basisinstellingen" c
"Navigatieweergave" c "2D" of "3D".
Tijdens menubewerkingen:
Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm,
raakt u
of
aan.
Als u de menuselectie wilt annuleren, drukt u op
VOICE/POSITION (de huidige positie van de
auto wordt weergegeven).
Opmerking
De items in het menu en de instelmethode kunnen per
geselecteerd menu-item verschillen.
Gesture Command-bediening
(bediening door middel van
gebaren)
In kaartschermen (behalve in de stand voor
bladeren in de kaart) kunt u veelgebruikte
bewerkingen eenvoudig uitvoeren door met uw
vinger over het scherm te bewegen. Dit wordt
Gesture Command-bediening (bediening door
middel van gebaren) genoemd.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51