Download Print this page

Sony NV-U51 Quick Start Manual page 122

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2D-kartvisning
När du ska följa vägens riktning (under
ruttanvisning)
A
D
E
När du ska följa vägens riktning (övriga fall)
H
När du närmar dig en korsning
I
12
B C
F
G
När du kommer ännu närmare korsningen
J
K
A Aktuell tid/GPS-status/Batteristatus/
Trafikinformationsstatus
Mer information finns i den medföljande
PDF-manualen.
B Avstånd/Beräknad ankomsttid till resmålet
(ETA)
C Aktuell position
D Avstånd till nästa sväng
E Aktuellt gatunamn
F Nästa gatunamn
G Nordindikator
H Aktuell riktning/Aktuell hastighet
I Instruktioner för nästa sväng
J Stapelindikator för avstånd till nästa sväng
K Instruktioner efter nästa
3D-karta
Du kan ställa in visning av 3D-kartan i
inställningsmenyn (sid. 13).
Dynamisk ruttinformation
Det hör fönstret visar avståndet till resmålet, IP-
information osv.
Du visar fönstret genom att från kartvisningen
välja "Alternativ" c "Dynamisk
ruttinformation".

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51