Download Print this page

Onderhoud; De Zuignap Reinigen; Zekeringen Vervangen - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Onderhoud

De zuignap reinigen

Was het oppervlak van de zuignap schoon als dit
vuil wordt en de zuigkracht afneemt.
Voor het schoonwassen moet u het gedeelte met
de zuignap verwijderen van de houder aan de
hand van de volgende procedure.
1
Houd de linkerknop vast, draai de
rechterknop los en verwijder beide
knoppen.
2
Haal het gedeelte met de zuignap los.
3
Was het oppervlak van de zuignap
schoon met water.
Reinig en droog de zuignap voordat u deze
weer bevestigt.
16
Als u de zuignap weer wilt bevestigen, plaatst u
de zuignap in de houder en plaatst u de linker- en
rechterknop terug, waarna u de rechterknop
vastdraait.
Waarschuwing
• Was de zuignap nooit schoon terwijl deze nog
op de houder is bevestigd. De houder kan
hierdoor worden beschadigd.
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen en was de
zuignap alleen schoon met water.
• Zorg ervoor dat u de zuignap droogt voordat u
deze weer bevestigt.
Opmerkingen
• Als de zuignap een afdruk op de ruit achterlaat, kunt
u dit schoonmaken met water.
• Het dashboard kan een afdruk achterlaten op het
oppervlak van de zuignap. Dit is echter niet van
invloed op de zuigkracht.

Zekeringen vervangen

Vervang een zekering in de accuadapter altijd
door een identiek exemplaar. Als de zekering
doorbrandt, moet u de voedingsaansluiting
controleren en de zekering vervangen. Brandt de
zekering vervolgens nogmaals door, dan kan er
sprake zijn van een defect in het apparaat.
Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde Sony-
handelaar.
Zekering (2,5 A)
Waarschuwing
Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan
de bijgeleverde zekering, omdat het apparaat
anders kan worden beschadigd.
Vastdraaien
Verwijderen

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51