Download Print this page

Opmerkingen Over Het Weggooien Van Het - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Opmerkingen over het
weggooien van het apparaat
Verwijder de ingebouwde lithium-ionbatterij
wanneer u het apparaat weggooit en breng de
batterij naar een kringlooppunt.
De procedure voor het verwijderen van de
batterij wordt hieronder uitgelegd.
Opmerking
Demonteer het apparaat niet, behalve als u het
apparaat weggooit.
1
Schakel de stroomvoorziening uit door
de POWER-schakelaar op OFF te
zetten.
2
Verwijder de aansluitingsklep 9
(pagina 6).
3
Verwijder de 2 schroeven aan de
onderkant van het apparaat met een
schroevendraaier.
4
Schuif het achterpaneel en til dit op
om het te openen.
1
2
5
Verwijder de batterij.
6
Isoleer de aansluiting met tape.
Opmerkingen over de lithium-ionbatterij
• Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van
kinderen.
• Houd de batterij niet vast met een metalen tang. Dit
kan kortsluiting veroorzaken.
WAARSCHUWING
Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij
ontploffen.
Probeer niet de batterij op te laden of te
openen; werp ook een lege batterij nooit in
het vuur.
Voor de Klanten in
Nederland
Gooi de batterij niet weg
maar lever deze in als klein
chemisch afval (KCA).
1) Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij
die niet vervangen hoeft te worden tijdens de
levensduur van het apparaat.
2) Raadpleeg uw leverancier indien de batterij toch
vervangen moet worden.
De batterij mag alleen vervangen worden door
vakbekwaam sevicepersoneel.
3) Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als
klein chemisch afval (KCA).
4) Lever het apparaat aan het einde van de
levensduur in voor recycling, de batterij zal dan
op correcte wijze verwekt worden.
17

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51