Download Print this page

Återställa Enheten - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Återställa enheten
Om navigeringsprogramvaran låser sig kan du
försöka att återställa enheten.
Slå av huvudströmmen genom att skjuta
POWER-omkopplaren till läget OFF och sedan
slå på enheten igen efter ungefär 10 sekunder.
POWER
OFF
ON
Obs!
När du slår på den igen efter det att huvudströmmen
varit avslagen kan det ta en stund innan GPS-
signalerna tas emot igen.
19

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51