Download  Print this page

Het Apparaat In-/uitschakelen; Eerste Installatie Uitvoeren; Gps-signalen Ontvangen; Algemene Handelingen - Sony NV-U82B Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system.
Hide thumbs

Advertisement

Het apparaat in-/uitschakelen

Het apparaat in-/uitschakelen
Druk op ?/1 (1).
Opmerking
Als u het apparaat langere tijd niet hebt gebruikt, kan
de ingebouwde batterij leeglopen en kunt u het
apparaat wellicht niet inschakelen.
In dit geval sluit u de accuadapter aan en laadt u het
apparaat op.
Nadat u het apparaat hebt opgeladen en
ingeschakeld, kan het even duren voordat er een
GPS-signaal wordt ontvangen.

Eerste installatie uitvoeren

Volg de instructies op het scherm om de
installatie uit te voeren.
De instelling kan op elk gewenst moment worden
gewijzigd in het instelmenu (pagina 11).

GPS-signalen ontvangen

Na de eerste installatie parkeert u de auto
maximaal 20 minuten op een veilige, open plek
(zonder hoge gebouwen, enzovoort) zodat aan de
hand van de GPS-signalen nauwkeurig de
huidige positie van de auto kan worden berekend
voordat u het navigatiesysteem gebruikt.
Het pictogram voor de ontvangststatus van het
GPS-signaal wordt weergegeven op het scherm.
De
-aanduiding gaat rood branden als het
signaal niet kan worden ontvangen.
6

Algemene handelingen

Algemene procedures voor het bedienen van het
systeem worden uitgelegd.
Algemene handelingen kunt u uitvoeren op het
aanraakscherm. Raak voorzichtig met uw vinger
de weergegeven pictogrammen aan.
Opmerking
Druk niet te hard op het display en raak het display
niet aan met een scherp voorwerp, zoals een pen,
enzovoort.

Menubewerkingen

Het hoofdmenu wordt weergegeven wanneer u
het apparaat inschakelt door op ?/1 te drukken
(behalve tijdens de routebegeleiding; dan wordt
de kaart weergegeven).
Als u het hoofdmenu wilt weergeven vanuit het
kaartscherm, raakt u de kaart aan.
Als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu vanuit
een willekeurig menuscherm, raakt u
VOICE/POS. en vervolgens de kaart aan.
Tijdens menubewerkingen:
Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm,
raakt u
of
aan.
Als u de menuselectie wilt annuleren, raakt u
VOICE/POS. aan (de huidige positie van de auto
wordt weergegeven).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony NV-U82B

   Related Manuals for Sony NV-U82B

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: